Податок на прибуток

Визначення доходів та витрат платника податку, який виробляє товари з довготривалим технологічним циклом виробництва

Як визначаються доходи та витрати платника податку, який виробляє товари (роботи, послуги) з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва (без поетапного здавання), якщо таке виробництво розпочато до 01.04.2011 р., але за рішенням платника податку норми п. 7.10 ст. 7 Закону про прибуток щодо податкового обліку результатів такого виробництва, що здійснюється за довгостроковим договором, не використовувались?


Пунктом 137.3 ст. 137 Податкового кодексу передбачено, що платник податку, який виробляє товари, виконує роботи, надає послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва відповідно до договору, що не передбачає поетапного здавання результатів роботи, нараховує доходи самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, що мають бути надані.

Згідно з нормами пп. 7.10.1 п. 7.10 ст. 7 Закону про прибуток до 01.04.2011 р. платник податку мав право вибрати особливий порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснювався за довгостроковим договором (контрактом). Довгостроковим договором (контрактом) вважався будь-який договір на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, які включатимуться до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів, а також на створення нематеріальних активів, пов’язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу «інжиніринг», науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок), за умови, якщо такий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

Тобто платник податку до початку здійснення перших витрат або отримання авансу за договорами на виготовлення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, що включалися до складу основних фондів замовника або складових частин таких основних фондів, мав визначити порядок оподаткування результатів роботи за такими договорами і в подальшому не мав права змінювати обраний порядок.

Враховуючи вищевикладене, якщо платник податку до 01.04.2011 р. за довготривалим (більше одного року) договором визначав валові витрати та валові доходи на загальних підставах, то й після зазначеної дати за такими договорами доходи та витрати також оподатковуються на загальних підставах, тобто норми п. 137.3 ст. 137 Податкового кодексу щодо особливого порядку оподаткування операцій з виробництва товарів (виконання робіт, надання послуг) з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом до таких договорів не застосовуються.