Митна справа

Реекспорт продуктів переробки, залишків (відходів)

Чи сплачується вивізне мито при реекспорті продуктів переробки, залишків (відходів), які було одержано під час здійснення операцій з переробки на митній території України?


Статтею 147 Митного кодексу України (далі — Митний кодекс)визначено, що переробка на митній території — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.

Згідно з частиною першою ст. 159 зазначеного Кодексу іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів.

При цьому продукти переробки, залишки (відходи), виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з переробки іноземних товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки на митній території (частина друга вищезазначеної статті).

Також слід зазначити, що відповідно до частини першої ст. 157 Митного кодексу залишки або відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки іноземних товарів і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів.

У разі вивезення продуктів переробки, одержаних під час здійснення операцій з переробки на митній території України, у тому числі залишків або відходів, такі товари підлягають митному оформленню у митний режим реекспорту.

Згідно зі ст. 85 Митного кодексу реекспорт — це митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Статтею 283 цього Кодексу передбачено, що за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених розділом V Кодексу, звільняються від оподаткування, зокрема вивізним митом, товари, поміщені у митний режим реекспорту.

Відповідно до частини п’ятої ст. 286 Митного кодексу товари, поміщені у митний режим реекспорту, звільняються від оподаткування вивізним митом, якщо інше не передбачено законом, при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 16 цього Кодексу.

Таким чином, при реекспорті продуктів переробки, залишків (відходів), які було одержано під час здійснення операцій з переробки на митній території України, за умови дотримання вимог глави 16 Митного кодексу, вивізне мито не сплачується.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42