Юридична практика

Оприбуткування готівкових коштів у касі підприємства

Міндоходів України розглянуло повторну скаргу ТОВ «А» на податкове повідомлення-рішення ДПІ про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки.
У поданій скарзі товариство не погоджується із прийнятим податковим повідомленням-рішенням, бо вважає, що оскільки готівкові кошти оприбутковано у повному обсязі в касовій книзі підприємства на підставі прибуткових касових ордерів, а відповідний запис у книзі обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) на підставі фіскального звітного чека РРО здійснено наступного дня, застосування штрафних (фінансових) санкцій є неправомірним.

Як свідчать обставини справи, працівниками Головного управління Міндоходів України проведено фактичну перевірку ТОВ «А» (акт від 13.01.2014 р.). В акті перевірки вчинено запис про несвоєчасне оприбуткування готівкових коштів (у день їх одержання) у розмірі 20 191,75 грн. в КОРО (на підставі фіскального звітного чека РРО № 0527, роздрукованого 25.11.2013 р., проведено розрахунків на загальну суму 20 191,75 грн., запис у розділі 2 КОРО на підставі фіскального звітного чека РРО № 0527 зроблено 26.11.2013 р. (записано після наступного фіскального звітного чека РРО № 0528, роздрукованого 26.11.2013 р.)). Зазначене підтверджується поясненнями продавця-консультанта, наданими під час проведення перевірки. За розглядом акта перевірки податковим повідомленням-рішенням ДПІ від 22.01.2014 р. до товариства застосовано штрафну (фінансову) санкцію у сумі 100 958,75 грн. за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касі готівки.

Відповідно до п. 1.2 Положення № 637 оприбуткування готівки — проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, КОРО.

Згідно з п. 2.6 цього Положення вся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися. Оприбуткуванням готівки у касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 вищезазначеного Положення, є здійснення обліку готівки у повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК). Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

Пунктом 4.2 Положення № 637 передбачено, що всі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Кожне підприємство (юридична особа), що має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті.

Відповідно до ст. 1 Указу № 436 у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами — громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб’єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Нацбанком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу за неоприбуткування (неповне
та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки — у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Враховуючи викладене та керуючись главою 4 Податкового кодексу, Міндоходів України залишило без змін податкове повідомлення-рішення ДПІ від 20.12.2013 р. про застосування штрафних (фінансових) санкцій та рішення Головного управління Міндоходів України, а скаргу — без задоволення.

Оскарження рішень контролюючих органів за процедурами адміністративного оскарження та в судовому порядку збігаються, і суб’єкти господарювання повинні здійснювати облік готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42