Податок на прибуток

Виправлення помилок, допущених у звітних періодах, що передують вступу в силу розділу ІІІ Податкового кодексу

Яка ставка податку на прибуток підприємств застосовується у разі нарахування податкових зобов’язань при самостійному виправленні помилок, допущених у звітних (податкових) періодах, що передують набранню чинності розділом ІІІ Податкового кодексу?


Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено.

У разі якщо при виправленні помилок виявлено факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, то такий платник податку зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Податкового кодексу, або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3% від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку, або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5% від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не застосовуються.

Під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом

Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 Податкового кодексу (п. 50.2 ст. 50 Кодексу).

У разі якщо платник податків подає уточнюючий розрахунок до податкової декларації, поданої за період, що перевірявся, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період (п. 50.3 ст. 50 цього Кодексу).

До 01.04.2011 р. об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств та ставки податку визначалися відповідно до норм Закону про прибуток.

З 01.04.2011 р. податок на прибуток підприємств справляється згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу з урахуванням норм підрозділу 4 розділу ХХ цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 мотивувальної частини рішення № 1-рп/99 за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплено у частині першій ст. 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється із втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Таким чином, у разі самостійного виправлення платником податку помилок, допущених при визначенні податкового зобов’язання за звітні (податкові) періоди, що передують набранню чинності розділом ІІІ Податкового кодексу, тобто до 01.04.2011 р., уточнення здійснюються відповідно до норм Закону про прибуток і сума недоплати визначається з урахуванням ставки податку на прибуток, що діяла до 01.04.2011 р. (25%).