Акциз

Зміни в оподаткуванні акцизним податком

З 04.09.2014 р. набрали чинності зміни, внесені Законом № 1638 до Податкового кодексу і деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм. Розглянемо детальніше зазначені зміни.


Зміни до Податкового кодексу

Зазначеними змінами, по-перше, виправлено технічні помилки в розділі VІ «Акцизний податок» Податкового кодексу. Наприклад, у пп. 14.1.177 п. 14.1 ст. 14 число «230» замінено на число «229», чим  приведено у відповідність норму щодо утворення податкових постів на території підприємств, де виробляються продукти з використанням підакцизних товарів, на які встановлено нульову ставку податку, визначених саме ст. 229 цього Кодексу. По-друге, положення Закону № 1638 в цілому спрямовано на посилення контролю за обігом підакцизних товарів, що полягає в такому.

Змінами, внесеними до пп. 229.1.15 п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу, з метою уникнення можливих зловживань виробниками при одночасному зберіганні та виробництві спирту етилового й біоетанолу на одному підприємстві встановлено, що під час виробництва біоетанолу, у разі якщо підприємство має відокремлені підрозділи, забороняється виробництво та зберігання спирту етилового у тих відокремлених підрозділах, які виробляють біоетанол. При цьому з метою спрощення дозвільної системи виробництва біоетанолу із цього Кодексу виключено положення щодо затвердження Кабінетом Міністрів України переліку виробників біоетанолу у зв’язку з ліцензуванням такого виду діяльності (пп. 229.1.1 п. 229.1 ст. 229 Податкового кодексу).

Уніфіковано норми щодо дій представника контролюючого органу на акцизному складі під час ввезення спирту етилового та під час його відвантаження з акцизного складу. Зокрема, пп. «а» п. 230.13 ст. 230 Податкового кодексу доповнено новими положеннями, згідно з якими представник контролюючого органу на акцизному складі під час ввезення/відвантаження спирту також зазначає час в’їзду і показники пробігу транспортного засобу та бере участь у роботі комісії з приймання спирту етилового.

Крім того, цю статтю доповнено п. 230.131 щодо дій представника контролюючого органу на акцизному складі підприємства під час відвантаження спирту етилового, який разом з відміткою на ТТН шляхом проставляння штампа «Виїзд дозволено», особистим підписом, зазначенням часу виїзду та показників пробігу транспортного засобу також проставляє реквізити акта про відвантаження і прийняття спирту етилового, який складається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сільського господарства, а також здійснює запис у журналі реєстрації відвантаження спирту етилового. Крім того, такий представник протягом трьох днів надсилає довідку про відвантаження спирту етилового контролюючому органу за місцезнаходженням покупця спирту, про що робить відмітку в зазначеному журналі.

Аналогічні норми щодо особистого підпису представника контролюючого органу на акцизному складі під час ввезення/відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів, зазначення часу в’їзду/виїзду на акцизний склад/з акцизного складу та показників пробігу транспортного засобу, а також здійснення запису в журналі реєстрації ввезення/відвантаження горілки та лікеро-горілчаних виробів на акцизний склад/з акцизного складу та деякі принципові уточнення знайшли відображення в пунктах 230.15 — 230.18 ст. 230 Податкового кодексу.

Пункт 230.14 цієї статті доповнено нормою щодо проведення інвентаризації спирту етилового на цьому складі у присутності представника контролюючого органу на акцизному складі. Встановлено, що якщо за результатами інвентаризації виявлено втрати спирту етилового, які перевищують норми втрат, встановлені п. 214.6 ст. 214 Податкового кодексу, або якщо ці втрати виникли не з причин, визначених у п. 216.3 ст. 216 цього Кодексу (платник податку документально зафіксував втрати і надав необхідні підтвердження цих втрат контролюючому органу або втрати понесено в межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України), платник сплачує акцизний податок виходячи з розміру таких втрат і ставки акцизного податку, яка діє на дату складання акта інвентаризації.

У разі виявлення фактів надлишку спирту етилового контролюючий орган вживає відповідних заходів згідно із законом.

Змінами та доповненнями, внесеними до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, встановлено, що для виробництва коньяку застосовуються пільгові (нижчі ніж базові — 70,53 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту) ставки акцизного податку у таких періодах (роках):

 • 56,42 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту — з 1 квітня до 31 грудня 2014 р.;
 • 59,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту — з 1 січня до 31 грудня 2015 р.;
 • 63,50 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту — з 1 січня до 31 грудня 2016 р.;
 • з 01.01.2017 р. застосовується ставка акцизного податку, визначена пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу (а саме базова ставка).

Зміни до Закону № 481

Законом № 1638 також внесено зміни до Закону № 481, які поряд з технічними правками запроваджують Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі — Єдиний реєстр обладнання), порядок його ведення, відповідальність за зберігання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (Закон № 481 доповнено ст. 21).

Новою статтею передбачено, що відомості про обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок включаються до Єдиного реєстру обладнання на підставі відомостей, які надаються суб’єктами господарювання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

В Єдиному реєстрі обладнання мають міститися відомості про:

 • суб’єкта господарювання, який здійснив ввезення обладнання або є його власником;
 • суб’єкта господарювання, який здійснює зберігання або використання обладнання (у разі передачі його на зберігання чи в користування іншим суб’єктам господарювання);
 • підставу ввезення обладнання на митну територію України або набуття права власності на обладнання;
 • модель та серійний номер обладнання;
 • місцезнаходження обладнання;
 • дату включення обладнання до Єдиного реєстру обладнання;
 • дату внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання;
 • підставу та дату виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання.

Внесення даних до Єдиного реєстру обладнання здійснюється на підставі письмової заяви суб’єкта господарювання — імпортера або власника обладнання. До заяви додається документ, що підтверджує ввезення обладнання на митну територію України або право власності на нього.

Заява подається не пізніше 10 робочих днів з дня завершення митного оформлення обладнання, ввезеного на митну територію України, або набуття права власності на нього.

У разі зміни будь-яких відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, крім змін, пов’язаних із зміною права власності на обладнання, суб’єкт господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання, має подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про внесення змін до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання.

Зазначена заява подається не пізніше 10 робочих днів з дня зміни таких відомостей. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, несе заявник.

У разі переходу права власності або знищення обладнання таке обладнання підлягає виключенню з Єдиного реєстру обладнання. Заява про виключення подається не пізніше 10 робочих днів з дня настання однієї з цих подій суб’єктом господарювання, за заявою якого відповідне обладнання внесено до Єдиного реєстру обладнання. До заяви додаються документи, що підтверджують перехід права власності або знищення обладнання.

Форми заяв про внесення обладнання до Єдиного реєстру обладнання, про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, про виключення обладнання з Єдиного реєстру обладнання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Ведення Єдиного реєстру обладнання та надання відомостей, що містяться в ньому, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, забезпечує вільний та безоплатний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі обладнання.

Відомості, що містяться в цьому реєстрі, надаються у вигляді витягу з Єдиного реєстру обладнання. Витяг видається юридичній особі або фізичній особі — підприємцю, органам державної влади (посадовим особам) за письмовим запитом протягом двох робочих днів з дня подання такого запиту.

Форма витягу з Єдиного реєстру обладнання встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Створення на законодавчому рівні Єдиного реєстру обладнання є суттєвим елементом в удосконаленні механізмів контролю за обігом підакцизних товарів, що сприятиме скороченню тіньового обігу тютюнової продукції на ринку.

Законом № 1638 встановлено нові вимоги до порядку видачі ліцензій на виробництво спирту коньячного, алкогольних напоїв, а саме: передбачено, що ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією видаються лише тим суб’єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку (друге речення частини першої ст. 3 Закону № 481). Крім того, в ліцензіях на виробництво алкогольних напоїв зазначаються товарні позиції 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД залежно від виду продукції, що вироблятиметься.

Врегульовано резонансне питання щодо обігу підакцизних товарів з марками акцизного податку попереднього зразка у разі їх заміни. Так, нова редакція абзацу четвертого частини четвертої ст. 11 Закону № 481 (набрала чинності з 04.09.2014 р.) передбачає, що у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

Слід зазначити, що за попередньою нормою застосування таких марок було можливим лише протягом 12 місяців з дати запровадження марок нового зразка.

Статтю 1 Закону № 481 доповнено новими визначеннями, а саме:

 • головна фракція спирту коньячного — перша відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю;
 • хвостова фракція спирту коньячного — остання відокремлена частина дистиляту при перегонці коньячного виноматеріалу чи спирту-сирцю.

Крім цього, доповненнями, внесеними до ст. 12 Закону № 481, встановлено, що головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію. Аналогічною нормою доповнено ст. 5 Закону № 2662.

Зауважимо, що доповнення, внесені до другого речення частини третьої ст. 14 Закону № 481, встановлюють наявність ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією при оптовій торгівлі не лише спиртом коньячним, а й дистилятами у вигляді головної і хвостової фракцій.

Статтю 15 Закону № 481 доповнено новою частиною, якою передбачено, що імпорт або придбання паперу цигаркового, який належить до товарної позиції 4813 згідно з УКТ ЗЕД (крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтрів для промислового виробництва сигарет: фільтропаличок ацетатних (трубки з волокон ацетату целюлози, вкриті цигарковим папером), які належать до товарної підкатегорії 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД (крім фільтрів як готових виробів, що призначені для реалізації кінцевим споживачам в окремій споживчій упаковці та не можуть використовуватися для промислового виробництва сигарет), може здійснюватися лише суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на право виробництва тютюнових виробів. Такі товари (продукція) імпортуються або придбаваються суб’єктами господарювання без права їх подальшої реалізації на митній території України.

Змінами, внесеними до ст. 17 Закону № 481, значно підвищено розмір фінансових санкцій у вигляді штрафів, зокрема у 10 разів збільшено верхню межу штрафу, яка відповідає:

 • 85 000 грн. — при виробництві спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії;
 • 17 000 грн. — при оптовій (включаючи імпорт та експорт) і роздрібній торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензії;
 • 10 000 грн. — при роздрібній торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), не зазначений у ліцензії;
 • 17 000 грн. — при зберіганні спирту, або алкогольних напоїв, або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру;
 • 17 000 грн. — при використанні спирту-сирцю виноградного або спирту-сирцю плодового у спосіб, не передбачений Законом № 481;
 • 10 000 грн. — при роздрібній торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;
 • 17 000 грн. — при неподанні або несвоєчасному поданні звіту чи поданні звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії.

Удвічі збільшено максимальний розмір штрафу, який відповідає:

 • 15 000 грн. — при виробництві алкогольних напоїв з використанням інших видів спирту (крім етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового);
 • 10 000 грн. — при оптовій або роздрібній торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої;
 • 17 000 грн. — при виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

Статтю 17 Закону № 481 доповнено новою частиною, згідно з якою у разі виявлення фактів незаконного імпорту та/або придбання паперу цигаркового, фільтрів, зберігання та/або використання обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, не внесеного до Єдиного реєстру обладнання, органи доходів і зборів не пізніше трьох робочих днів з дня виявлення таких фактів накладають арешт на такі папір цигарковий, фільтри, обладнання і звертаються до суду для винесення рішення про їх конфіскацію та знищення. Процедура знищення таких конфіскованих товарів контролюється органом доходів і зборів, що здійснив арешт таких товарів (набирає чинності з 03.03.2015 р.)

Пунктом 2 розділу другого Закону № 1638 передбачено, що обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, яке перебуває у власності або користуванні суб’єктів господарювання на день набрання чинності цим Законом, підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру обладнання протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 04.03.2015 р.).

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42