Податок на прибуток

Облік витрат на формування страхового резерву за кредитом і витрат, понесених на страхування такого кредиту

Чи має право банківська установа врахувати при визначенні об’єкта оподаткування як витрати на формування страхового резерву за кредитом, так і витрати, понесені на страхування такого кредиту?


Відповідно до пп. 159.2.1 п. 159.2 ст. 159 Податкового кодексу банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії.

Для цілей цього підпункту під комісією розуміють платежі, сплачені фінансовій установі за здійснення операцій з кредитами, цінними паперами та іншими активними банківськими операціями.

Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та порядку, передбаченими методикою, яка визначається для банків Нацбанком України, а для небанківських фінансових установ — Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень, та включається до складу витрат.

Отже, витрати на формування страхового резерву, сформованого в порядку, передбаченому п. 159.2 ст. 159 Податкового кодексу, включаються при обчисленні об’єкта оподаткування банківської установи до складу витрат.

Згідно з абзацом «з» пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу до складу витрат банківських установ включаються інші витрати, передбачені розділом ІІІ цього Кодексу.

Зокрема, пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу передбачено, що при визначенні об’єкта оподаткування враховуються витрати подвійного призначення, зокрема, будь-які витрати із страхування фінансових, кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних із провадженням ним господарської діяльності, в межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачено законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Таким чином, витрати банківської установи із страхування кредитних ризиків враховуються у складі витрат такої установи відповідно до пп. 140.1.6 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу.

При цьому у складі витрат враховуються витрати на формування страхового резерву банку щодо усіх кредитів (з урахуванням обмежень, установлених п. 159.2 ст. 159 Податкового кодексу) незалежно від того, чи застраховані ризики неповернення кредитних коштів за такими кредитами.