Податок на прибуток

Поворотна фінансова допомога

Підприємство — платник податку на прибуток отримало поворотну фінансову допомогу від платника єдиного податку, який протягом року перейшов на загальну систему оподаткування. Як така операція відображається у податковому обліку отримувача?


Податковий облік поворотної фінансової допомоги у її отримувача залежить від статусу надавача такої допомоги. При цьому операції отримання та повернення поворотної фінансової допомоги у межах одного податкового періоду незалежно від статусу її надавача у податковому обліку позичальника не відображається.

Слід нагадати, що згідно з п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) для цілей розділу III цього Кодексу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків у порядку, визначеному п. 57.1 ст. 57 зазначеного Кодексу.

Оскільки поворотну фінансову допомогу було отримано платником податку під час перебування її надавача на спрощеній системі оподаткування, то для цілей податкового обліку у разі її неповернення слід керуватися нормами пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу.

Так, згідно із зазначеною нормою якщо суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку на прибуток від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, залишаються неповернутими на кінець звітного періоду, то суми такої допомоги включаються до складу інших доходів (пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 вищезазначеного Кодексу).

Якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Таким чином, якщо поворотну фінансову допомогу, отриману від платника єдиного податку, буде повернуто платником податку — отримувачем протягом базового податкового періоду, який він застосовує (рік або квартал), то така операція у податковому обліку не відображається.

У разі якщо сума поворотної фінансової допомоги залишається неповернутою платником податку на прибуток на кінець звітного періоду, то позичальнику для визначення податкових зобов’язань слід включити суму такої допомоги до складу інших доходів, а в звітному (податковому) періоді повернення такої допомоги включити її суму до складу витрат.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42