Податок на прибуток

Подання податкової звітності

Підприємство зареєстровано в грудні 2012 р. (загальна система оподаткування). У лютому 2013 р. підприємство внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій. За час перебування на загальній системі оподаткування господарської діяльності не проводилося. За підсумками 2013 р. підприємством подано Звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Чи потрібно було підприємству подавати декларацію з податку на прибуток за I квартал 2013 р.?


Відповідно до пп. 152.9.2 п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

Вищезазначеним пунктом встановлено, що для цілей розділу III Податкового кодексу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Для визначення термінів подання декларації з податку на прибуток платникам цього податку необхідно керуватись п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу.

Зокрема, платники податку, зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців).

При цьому згідно з п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді чи ні.

Це означає, що якщо підприємство зареєстровано в грудні 2012 р., то вперше подати декларацію з податку на прибуток йому необхідно було не за підсумками I кварталу 2013 р., а за підсумками 2013 р.

Таким чином, підприємству, зареєстрованому платником податку на загальних підставах у грудні 2012 р., незважаючи на відсутність господарської діяльності необхідно було крім Звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за підсумками 2013 р. подати ще і декларацію з податку на прибуток за період з дати його реєстрації до дати внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42