Податок на прибуток

Податок на прибуток: благодійна допомога

З 26.09.2014 р. набрав чинності Закон № 1668, яким внесено зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування благодійної допомоги на період проведення антитерористичної операції (далі — АТО).

Зокрема, цим Законом доповнено підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу п. 33.

Так, згідно з цим пунктом платникам податку на прибуток підприємств надано право тимчасово, на період проведення АТО, включати до складу інших витрат звичайної діяльності суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які добровільно перераховано (передано) такими платниками Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО.

При цьому платники податку мають право включати до складу інших витрат витрати, зазначені в п. 33 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, без обмежень, передбачених пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 цього Кодексу.

Водночас Кабінет Міністрів України повинен визначити перелік таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Слід зазначити, що положення п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу поширюється на правовідносини, які виникли з 21.11.2013 р.

Документальне оформлення операцій з надання благодійної допомоги

Згідно з п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II зазначеного Кодексу.

Ця норма є основною при відображенні витрат підприємства-благодійника. Тому таким підприємствам слід приділити особливу увагу документальному оформленню операцій з надання благодійної допомоги.

Для документального оформлення зазначених операцій підприємству-спонсору, зокрема, але невиключно, потрібно мати такі документи: лист-клопотання одержувача про надання благодійної допомоги з переліком конкретних товарів, у разі необхідності грошової допомоги — із зазначенням банківських реквізитів, оформлену накладну на відпуск товару, довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей від організації — одержувача благодійної допомоги тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42