ПДФО

Нові правила оподаткування ПДФО благодійної допомоги

У зв’язку з необхідністю створення сприятливих умов для здійснення благодійної діяльності, спрямованої на вирішення питань забезпечення потреб учасників АТО, фізичних осіб, які мешкають або виїхали з території проведення АТО, учасників масових акцій громадського протесту в Україні у період з 21.11.2013 р. по 28.02.2014 р., а також 02.05.2014 р. у м. Одесі, фізичних осіб — переселенців з території АР Крим, Законом № 1668 внесено зміни до Податкового кодексу, зокрема щодо звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб благодійної допомоги. Розглянемо ці зміни детальніше.


Період дії Закону № 1668

Відповідно до розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 1668 цей Закон набирає чинності з 26.09.2014 р. й поширюється на правовідносини, що виникли з 21 листопада 2013 р.

Доходи, що не оподатковуються

Законом № 1668 розширено та уточнено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначених п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу. Зокрема, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку у вигляді коштів або вартості майна (послуг), надана благодійними організаціями або роботодавцем такого платника, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів за наявності відповідних підтвердних документів (пп. 165.1.19 цього пункту).

Крім того, вищезазначений пункт доповнено пп. 165.1.54, згідно з пп. «а» якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійникамифізичними особами, яких внесено до Реєстру волонтерів АТО в порядку, визначеному Законом про благодійництво, на користь таких категорій платників податку:

 • учасників бойових дій або членів сімей таких учасників бойових дій, які під час участі в АТО, в забезпеченні її проведення зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в АТО, в забезпеченні її проведення, чи визнані безвісно відсутніми в установленому порядку (далі — учасники бойових дій та члени їхніх сімей).

До учасників бойових дій Законом № 1668 віднесено:

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть (брали) безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь в АТО у районі її проведення у порядку, встановленому законодавством;

 • учасників масових акцій громадського протесту в Україні, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі в цих акціях у період з 21.11.2013 р. по 28.02.2014 р., а також 02.05.2014 р. у м. Одесі, або на користь членів сімей таких учасників, які загинули чи померли внаслідок отриманих у цей період поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я або визнані безвісно відсутніми в установленому порядку (далі — учасники масових акцій та члени їхніх сімей);
 • фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводиться (проводилася) АТО, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням АТО в таких населених пунктах (далі — мешканці та переселенці з території АТО);
 • фізичних осіб, які мешкали на території АР Крим та вимушено залишили місце проживання у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, визначеної Законом № 1207 (далі — переселенці з АР Крим).

Для цілей пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до членів сімей учасників бойових дій та/або учасників масових акцій в Україні належать: дружина, чоловік, які не одружилися вдруге; батьки; дід та баба (якщо батьки померли); неповнолітні діти; повнолітні діти-інваліди.

При цьому слід зауважити, що зазначені у пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, в якому завершено АТО.

Розмір неоподатковуваної благодійної допомоги

Законом № 1668 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу доповнено пп. 170.7.8, згідно з яким визначається сума (вартість) благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, пп. «а» пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 цього Кодексу встановлено, що до оподатковуваного доходу не включається благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), що надається згідно з пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Кодексу учасникам бойових дій та членам їхніх сімей для закупівлі або у вигляді:

 • спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів);
 • технічних засобів спостереження;
 • лікарських засобів;
 • засобів особистої гігієни;
 • продуктів харчування;
 • предметів речового забезпечення;
 • інших товарів (робіт, послуг) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Крім того, оподаткуванню не підлягає благодійна допомога у будь-якій сумі (вартості), надана учасникам бойових дій та членам їхніх сімей, учасникам масових акцій та членам їхніх сімей, мешканцям та переселенцям з території АТО, переселенцям з АР Крим для оплати (компенсації) вартості:

 • лікарських засобів;
 • донорських компонентів;
 • виробів медичного призначення;
 • технічних та інших засобів реабілітації;
 • платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації;
 • послуг медичної реабілітації;
 • санаторно-курортного оздоровлення.

Водночас учасники бойових дій та члени їхніх сімей, учасники масових акцій та члени їхніх сімей, мешканці та переселенці з території АТО, переселенці з АР Крим на підставі пп. «б» пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу мають право на отримання без оподаткування благодійної допомоги, наданої на відновлення втраченого майна та на інші потреби за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України, що виникли у таких платників податку в сумі, яка сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 1000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2014 р.1 218 000 грн.). Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення над таким розміром оподатковується за ставками, встановленими п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17)%, і платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи із зазначенням сум благодійної допомоги.

Збір благодійної допомоги благодійниками — фізичними особами

Законом № 1668 врегульовано питання щодо неоподаткування допомоги, яка збирається благодійниками — фізичними особами для надання її окремим категоріям платників податку.

Так, пп. «б» пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої благодійникамифізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів АТО в порядку, визначеному Законом про благодійництво, для надання благодійної допомоги на користь учасників бойових дій та членів їхніх сімей, учасників масових акцій та членів їхніх сімей, мешканців та переселенців з території АТО, переселенців з АР Крим у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.

Щоб така допомога не оподатковувалася податком на доходи фізичних осіб, вона має надаватися благодійниками — фізичними особами безпосередньо вищезазначеним категоріям платників податків або через Міністерство оборони України, Головне управління Національної гвардії України, Службу безпеки України, Службу зовнішньої розвідки України, Адміністрацію Державної прикордонної служби України, Міністерство внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, через органи управління інших утворених відповідно до законів України військових формувань, їх з’єднання, військові частини, підрозділи, установи або організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

Сума (вартість) благодійної допомоги, що не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначається згідно з пп. 170.7.8 п. 170.7 ст. 170 Податкового кодексу.

Такі доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому завершено АТО.

При цьому слід зазначити, що згідно зі змінами, внесеними до Податкового кодексу Зако-ном № 1668, кошти, отримані благодійникамифізичними особами на їхні банківські рахунки на цілі, визначені в пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу, та не використані такими благодійниками у строк, зазначений в цьому підпункті, повинні бути перераховані ними до Державного бюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Правила пп. «б» пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками — фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру благодійників — волонтерів АТО.

Повернення сплаченого податку

Якщо із суми (вартості) благодійної допомоги, яка відповідає умовам, визначеним пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, було утримано (сплачено) податок податковим агентом або платником податку, то суми такого податку підлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань.

Нагадаємо, що умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань регламентовано ст. 43 Податкового кодексу.

Реєстр волонтерів АТО

Законом № 1668 також врегульовано питання щодо порядку формування та ведення Реєстру волонтерів АТО.

Так, розділ VII «Прикінцеві положення» Закону про благодійництво доповнено новими положеннями. Зокрема, визначено, що Реєстр волонтерів АТО формується і ведеться Державною фіскальною службою України та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті.

Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів АТО визначається Мінфіном України.

Для включення до Реєстру волонтерів АТО благодійник — фізична особа подає:

 • заяву;
 • копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • довідку з банку (довідки з банків) із зазначенням реквізитів рахунків, відкритих на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності.

Включення до Реєстру волонтерів АТО здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

Витребування інших відомостей та документів, не передбачених цим переліком, забороняється.

При цьому слід зазначити, що до дати запровадження Реєстру волонтерів АТО вимоги щодо внесення благодійників — фізичних осіб до цього Реєстру не застосовуються.

Публічний збір благодійних пожертв

Законом № 1663 внесено зміни до ст. 7 Закону про благодійництво, якими уточнено, що особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі, та особи, які діють від імені осіб, що перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв, за винятком випадків, установлених Законом про благодійництво.

Крім того, вищезазначену статтю доповнено нормами, згідно з якими публічний збір благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених Законом про благодійництво.

Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації.

Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.

Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій), діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв.

При цьому відповідно до ст. 7 Закону про благодійництво забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, що суперечать законам України або порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарів.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42