Інші податки

Підприємницька діяльність на території Донецької та Луганської областей

Статтею 42 Господарського кодексу встановлено, що підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Підприємці зобов’язані вести облік результатів своєї діяльності відповідно до вимог законодавства, вчасно надавати до контролюючих органів податкові декларації, сплачувати податки та інші обов’язкові платежі в порядку і розмірах, встановлених Податковим кодексом.
У зв’язку з проведенням заходів з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або взагалі відсутня можливість їх сплати, а також подання податкової звітності фізичними особами — підприємцями.


Простій у роботі фіскальних органів

На територіях Донецької та Луганської областей, які знаходяться у стані збройного конфлікту, з метою збереження життя і здоров’я працівників територіальних фіскальних органів, захисту їх законних прав та інтересів встановлено простій у роботі.

На період простою в роботі територіальних органів Луганської та Донецької областей виконання функціональних обов’язків з обслуговування платників податків, які перебувають на обліку в територіальних фіскальних органах, що дислокуються у містах Донецьку та Луганську, покладаються у межах компетенції на певні контролюючі органи відповідно до розподілу, встановленого наказами ДФС України.

Інформація щодо простою у деяких податкових інспекціях та зміни місця обслуговування платників постійно оновлюється на офіційному веб-порталі ДФС України (sfs.gov.ua/baneryi/informatsiya-dlya-shodu-ukraini).

Нагадаємо, що згідно з п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

  • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Порядок подання податкової звітності до контролюючих органів в електронній формі регламентується Інструкцією № 233.

Платник податків створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання, затвердженого наказом № 729.

Електронні ключі цифрового підпису безкоштовно видаються у пунктах реєстрації Акредитованого центру сертифікації електронних ключів ІДД ДФС. Для формування, підписання та подання звітності розроблено і розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення.

Крім того, на цьому веб-порталі впроваджено в експлуатацію електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків», орієнтований на зручність та допомогу платникам податків у формуванні податкових звітів і своєчасній сплаті коштів до бюджету.

Подання податкових декларацій

Відповідно до п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, згідно з цим Кодексом незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Проте у зв’язку з терористичною загрозою та складною ситуацією, яка існує в Донецькій та Луганській областях, що призвело до відсутності у окремих платників податків можливості подавати у граничний строк податкові декларації, ці строки можуть бути збільшено за правилами та на підставах, передбачених Податковим кодексом.

Так, граничні строки для подання податкової декларації підлягають продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом платника податків, зокрема якщо такий платник протягом зазначених строків мав обмежену свободу пересування внаслідок обставин непереборної сили, підтверджених документально (п. 102.6 ст. 102 Податкового кодексу).

Обставинами непереборної сили (форс-мажорні обставини) згідно з Порядком № 1044 є непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов’язків, передбачених податковим законодавством.

Документальним підтвердженням дії обставин непереборної сили є, зокрема, підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України, яке видається зазначеним органом на відповідне звернення платника податку.

За наявності обставин непереборної сили платник податків може звернутися до фіскального органу за місцезнаходженням з письмовою заявою про продовження граничних строків подання податкових декларацій. Така заява подається протягом 30 календарних днів, наступних за днем закінчення таких обставин, у довільній формі зі стислим та чітким обґрунтуванням підстав з посиланням на документальне підтвердження, отримане від Торгово-промислової палати України.

Вимоги до змісту такої заяви та особливості її написання визначено у п. 8 Порядку № 1044.

При цьому штрафні санкції, встановлені Податковим кодексом, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з п. 102.6 ст. 102 цього Кодексу.

Проте якщо до платника податків фіскальним органом до моменту подання ним документів, що підтверджують обставини непереборної сили, застосовано штрафні санкції за несвоєчасне подання податкової звітності, внаслідок застосування яких у платника виник податковий борг у зв’язку з їх несплатою, такий податковий борг на підставі пп. 101.2.4 п. 101.2 ст. 101 Податкового кодексу визнається безнадійним і підлягає списанню.

Сплата податків

Оскільки у платників податків, зареєстрованих у зоні АТО, існує ймовірність несвоєчасної сплати податків, такі платники мають право на отримання відстрочення (розстрочення) таких грошових зобов’язань (податкового боргу).

Згідно зі ст. 32 Податкового кодексу строк сплати податку може бути змінено шляхом перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку або його частини на більш пізній строк. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків регламентовано ст. 100 цього Кодексу.

Обставини, що є підставами для відстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу), та підтверджуючі ці обставини документи, встановлено Переліком № 1235, згідно з розділом ІІ якого доказом, що підтверджує факт настання (існування) обставин непереборної сили, є висновок Торгово-промислової палати про настання таких обставин.

Відповідно до ст. 101 Податкового кодексу податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), може бути списано як безнадійний.

Порядок списання вищезазначеного боргу затверджено наказом № 577, положеннями якого передбачено, що платник податків може звернутися до фіскального органу за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, що підлягають списанню. До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують, що податковий борг вважається безнадійним.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42