Інші податки

Сплата ПДФО та єдиного податку мобілізованими фізичними особами — підприємцями

Відповідно до указів № 303, 454, 607 у порядку, визначеному Законом № 2232 та Законом про мобілізацію, призвані на збірні пункти та у військові частини військовослужбовці проходять військову службу в особливий період часткової мобілізації. Нормами частини третьої ст. 39 Закону № 2232 визначено, що за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не припиняється реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців. 


З 08.06.2014 р. набрав чинності Закон № 1275, яким підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу доповнено п. 25 такого змісту: самозайняті особи (фізичні особипідприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом про мобілізацію, на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО відповідно до розділу IV Податкового кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV цього Кодексу.

При цьому нагадаємо, що фізичні особи — підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, в якій також зазначаються авансові платежі з ПДФО. Такі платежі розраховуються підприємцем самостійно у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 цього Кодексу. Авансові внески з єдиного податку сплачуються не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця або шляхом сплати за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не пізніше ніж до кінця поточного звітного року.

Платники єдиного податку третьої — п’ятої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. А єдиний податок сплачують протягом 10 календарних днів після граничного строку подання такої податкової декларації.

Підставою для звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО та єдиного податку є:

  • заява самозайнятої особи;
  • копія військового квитка або іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вищезазначені документи подаються до фіскального органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації.

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява і копія військового квитка або іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання ПДФО з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

Нарахований та утриманий уповноваженою особою ПДФО з таких виплат фізичним особам сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у вищезазначеній заяві вказує дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи.

Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається демобілізованою самозайнятою особою у порядку та строки, встановлені Податковим кодексом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом.

При цьому слід зазначити, що положення п. 25 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу застосовуються з першого дня мобілізації, оголошеної ще Указом № 303, тобто з 18.03.2014 р.

Таким чином, за умови подання відповідних документів протягом 10 днів після демобілізації фізичні особи — підприємці, які проходять військову службу в особливий період часткової мобілізації, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО та єдиного податку.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42