Інші податки

Перереєстрація суб’єктів господарювання в контролюючих органах у разі зміни місцезнаходження/місця проживання

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу та Закону № 755 відомості про місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи — підприємця) вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

У разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи — підприємця необхідно внести такі зміни до Єдиного державного реєстру у порядку, встановленому статтями 19, 29, 45 Закону № 755. Для цього юридичній особі, фізичній особі — підприємцю або особі, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), слід подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи суб’єкта господарювання заповнену реєстраційну картку або про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, або на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи або на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця.

У разі зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи — підприємця, якщо нове місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, державний реєстратор протягом 10 робочих днів з дати державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи — підприємця передає реєстраційну справу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання в установленому ст. 14 Закону № 755 порядку.

З метою забезпечення захисту прав і законних інтересів юридичних осіб і фізичних осібпідприємців у зв’язку із соціально-політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Луганській областях, наказом № 1355/5 визначено перелік реєстраційних служб територіальних органів, державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осібпідприємців яких проводять реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Донецька та Луганська області.

Так, відповідно до зазначеного наказу реєстраційні дії щодо юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Донецька та Луганська області, можуть проводитися не тільки державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відповідних реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту України у Донецькій та Луганській областях, а й державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців реєстраційних служб територіальних органів Мін’юсту України інших областей згідно з додатком. Наприклад, реєстраційна служба Полтавського міського управління юстиції у Полтавській області проводить реєстраційні дії за реєстраційну службу Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку, реєстраційна служба Золотоніського міськрайонного управління юстиції у Черкаській області проводить реєстраційні дії за реєстраційну службу Кремінського районного управління юстиції у Луганській області.

Відповідно до п. 66.3 ст. 66 Податкового кодексу у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, у якому перебуває на обліку платник податків, а також у разі зміни податкової адреси платника податків контролюючими органами за попереднім і новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків проводяться процедури, відповідно, зняття з обліку/взяття на облік такого платника податків.

Підставою для зняття з обліку платника податків в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому є надходження хоча б до одного з цих органів даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації.

Платники податків, для яких законом встановлено особливості їх державної реєстрації, у такому разі зобов’язані подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням відповідну заяву у 10-денний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) згідно з порядком обліку платників податків. У разі неподання такої заяви протягом 10 календарних днів платник податків або посадові особи платника податків несуть відповідальність згідно із законом.

Переведення платників податків на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому перебуває на обліку платник податків, проводиться у порядку, визначеному пунктами 10.1 — 10.21 розділу Х Порядку № 1588.

Протягом 20 днів після отримання відомостей або заяви про зміну місцезнаходження платника податків контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків засобами інформаційної системи в електронному вигляді формує та надсилає до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за формою № 11-ОПП (далі — повідомлення за формою № 11-ОПП).

Контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків здійснює взяття його на облік (основне місце обліку) протягом двох робочих днів після надходження повідомлення за формою № 11-ОПП.

Якщо до дати закінчення одного місяця після отримання документів про зміну місцезнаходження (місця проживання) платника податків контролюючий орган за новим місцезнаходженням (місцем проживання) не здійснив взяття такого платника на облік (основне місце обліку), то взяття на облік за новим місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється автоматично у день закінчення такого строку.

Відповідно до частини восьмої ст. 45 Бюджетного кодексу у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

У такому випадку відповідно до п. 10.13 розділу Х Порядку № 1588 юридичні особи — платники податків до закінчення року обліковуються у контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що вони є платниками податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) — з ознакою того, що вони є платниками податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством слід сплачувати на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов’язки платника податків, а контролюючий орган стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів (п. 7.3 розділу VII Порядку № 1588).

Контролюючий орган за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) передає облікову справу платника податків та інші документи щодо адміністрування податків, зборів контролюючому органу за основним місцем обліку у такі строки:

  • після закінчення бюджетного періоду стосовно платників податків, на яких поширюється дія п. 10.13 розділу Х Порядку № 1588;
  • протягом двох робочих днів після зняття з обліку в інших випадках.

Платниками податків, на яких не поширюються норми ст. 45 Бюджетного кодексу, є:

  • юридичні особи, які не є суб’єктами господарювання відповідно до норм Господарського кодексу;
  • відокремлені підрозділи юридичних осіб;
  • самозайняті особи (фізичні особи — підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Для зазначених платників сплата податків і подання звітності здійснюються за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням.

У зв’язку з проведенням АТО на території Донецької і Луганської областей платників податків з деяких територій, які перебувають у стані збройного конфлікту, тимчасово обслуговуватимуть в інших податкових інспекціях зазначених областей. Інформація щодо простою у деяких податкових інспекціях та зміни місця обслуговування платників постійно оновлюється на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/baneryi/informatsiya-dlya-shodu-ukraini).

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42