Інші податки

Робота в зоні АТО

Працівникам, які сьогодні проживають на території Донецької та Луганської областей, особливо складно діставатися на роботу, та й взагалі виконувати трудові обов’язки через небезпеку для життя і здоров’я. Саме тому роботодавцям варто вирішувати питання трудових відносин з такими працівниками з метою збереження їхніх робочих місць.


Мінсоцполітики України з метою недопущення звільнення роботодавцем підприємства, установи, організації громадян, які переміщуються з районів проведення АТО або залишаються у таких районах, листом № 7302/3/14-14/13 рекомендовано збереження місця роботи таких працівників.

Працівники, які не виходять на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення АТО, або ті, які залишаються у таких районах під час проведення АТО і не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я, не можуть бути звільнені згідно з п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП на підставі «прогул».

Зазначене обумовлено необхідністю збереження життя та здоров’я таких працівників і їхніх сімей та вважається відсутністю на роботі з поважних причин. У такому випадку за працівниками зберігаються робоче місце й посада.

Водночас роботодавцям рекомендовано за необхідності надавати працівникам на їхнє прохання оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку, та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством.

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях регламентується наказом № 489. Якщо працівник не виходить на роботу у зв’язку з переміщенням із районів проведення АТО, або залишається в такому районі і не має змоги вийти на роботу у зв’язку з небезпекою для життя та здоров’я, у табелі обліку робочого часу такий період можна позначити як неявку із нез’ясованих причин (буквений код - НЗ) або інші причини неявок (буквений код - І). Оскільки форма носить рекомендаційний характер і складається з мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень, за необхідності її може бути доповнено іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.

Мінсоцполітики України роз-роб-лено також проект закону, за яким працівникам на весь пе-ріод проведення АТО у відповідному населеному пункті надаватиметься відпустка без збереження заробітної плати з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО.

Ухвалення цього законопроекту сприятиме збереженню робочих місць за такими працівниками, зарахуванню періоду їх відсутності на роботі у зв’язку з проведенням АТО до стажу роботи та дасть змогу таким працівникам вжити заходів для збереження життя і здоров’я без ризику втрати роботи.

Проект закону погоджено без за-уважень відповідними органами центральної виконавчої влади, соціальними партнерами та 12.09.2014 р. внесено Кабінетом Міністрів Укра-їни на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. № 5069).

На сьогодні Мінсоцполітики України з метою вирішення питання щодо роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення АТО, підготовлено також проект постанови Кабінету Міністрів України, яким пропонується врегулювати на законодавчому рівні питання щодо працевлаштування та надання відпустки працівникам, які переміщуються з районів проведення АТО, на період проведення такої операції.

Прийняття цієї постанови дасть змогу вирішити питання щодо можливості зарахування на роботу за сумісництвом громадян, які переміщуються з районів проведення АТО, більш як на 0,5 ставки, а також укладати трудові договори про роботу за сумісництвом керівникам державних підприємств, установ і організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхнім заступникам. На сьогодні для них встановлено заборону щодо укладення трудових договорів про роботу за сумісництвом, за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої діяльності.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42