Інші податки

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу перебування на військових зборах

Законом № 1275 внесено зміни до ст. 119 КЗпП, якими передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада та компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Виплата середнього заробітку працівнику, призваному під час мобілізації, на особливий період, має здійснюватися за місцем роботи у строки та порядку, визначені ст. 24 Закону про оплату праці.

Середній заробіток працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, нараховується з урахуванням положень Порядку № 100.

Обчислення середньої заробітної плати у зазначеному випадку здійснюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують місяцю призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Порядком не передбачено, що зазначені місяці мають бути повністю відпрацьовані. Якщо протягом двох розрахункових місяців відпрацьовано хоча б один день, обчислення середньої заробітної плати здійснюватиметься виходячи із нарахованої заробітної плати за цей день.

Якщо протягом двох місяців не відпрацьовано жодного робочого дня, обчислення середньої заробітної плати здійснюється виходячи з виплат за попередні два календарні місяці. Якщо і протягом цих місяців не відпрацьовано жодного робочого дня, обчислення середньої заробітної плати здійснюється виходячи з установленого в трудовому договорі працівника окладу чи тарифної ставки (п. 4 Порядку № 100).

Пунктом 3 цього Порядку визначено виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати.

Згідно з п. 8 Порядку нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадиться шляхом множення середньоденного заробітку на кількість робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів за цей період.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42