Бухоблік

Особливості нарахування амортизації при переході зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку на загальну систему оподаткування

Як визначається балансова вартість окремих об’єктів основних засобів та нематеріальних активів для нарахування амортизації у податковому обліку платниками, які здійснюють перехід зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку на загальну систему оподаткування?


Згідно з п. 307.1 ст. 307 Податкового кодексу платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками податку на прибуток підприємств.

Таким чином, під час застосування такого спеціального податкового режиму, як фіксований сільськогосподарський податок юридичні особи не нараховують податкову амортизацію на основні засоби та нематеріальні активи. Такі платники нараховують амортизацію на основні засоби та нематеріальні активи згідно з нормами ПБО 7 та ПБО 8.

Відповідно до пп. 6 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами згідно з п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 01.04.2011 р.

Вартість, яка амортизується, по кожному об’єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III Податкового кодексу.

До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, проведеної після 01.01.2010 р.

Строк корисного використання об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

Таким чином, оскільки норми Податкового кодексу не містять положень щодо визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 Кодексу на іншу дату, ніж на 01.04.2011 р., а також визначення вартості об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів платниками, які здійснюють перехід з фіксованого сільськогосподарського податку на загальну систему оподаткування, то таким платникам для визначення переліку основних засобів та нематеріальних активів з метою нарахування амортизації у податковому обліку необхідно відповідно до вимог п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу за даними бухгалтерського обліку визначити вартість кожного об’єкта основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку до початку звітного (податкового) періоду, в якому відбувається перехід на загальну систему.