Єдиний податок

Включення до складу витрат приватного підприємця витрат на страхування

Чи може фізична особа — підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, включати до складу витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, витрати на страхування?


Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій і негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом III Податкового кодексу (п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 вищезазначеного Кодексу витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються з витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138, та інших витрат, визначених згідно з п. 138.5, підпунктами 138.10.5 та 138.10.6 п. 138.10, пунктами 138.11 та 138.12 ст. 138, п. 140.1 ст. 140 та ст. 141 Податкового кодексу, крім витрат, визначених у п. 138.3 ст. 138 та у ст. 139 цього Кодексу.

Отже, перелік витрат, які може бути враховано фізичними особами — підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування, наведено в пунктах 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктах 138.10.2 — 138.10.4 п. 138.10, п. 138.11 ст. 138 Податкового кодексу. Витрати, що належать до інших витрат, не враховуються для обчислення об’єкта оподаткування.

Витрати на страхування відповідно до п. 140.1 ст. 140 вищезазначеного Кодексу є витратами подвійного призначення, що включаються до складу інших витрат і не враховуються фізичними особами — підприємцями у складі витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів.