Податок на прибуток

Спільна діяльність

Як у податковому обліку платника податку — учасника спільної діяльності відображається внесення, а у платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності, — отримання основних засобів у вигляді майнового внеску згідно з договором про спільну діяльність?


Відповідно до пп. 153.14.1 п. 153.14 ст. 153 Податкового кодексу спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на підставі відповідного договору. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку (пп. 153.14.2 зазначеного пункту).

За договором простого товариства сторони (учасники) беруть зобов’язання об’єднати свої вклади та спільно діяти з метою одержання прибутку або досягнення іншої мети (ст. 1132 Цивільного кодексу).

Вкладом учасника вважається все те, що він вносить у спільну діяльність (спільне майно), у тому числі кошти, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв’язки. Вклади учасників вважаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає з договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками (ст. 1133 зазначеного Кодексу).

Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності доходи є спільною частковою власністю учасників, якщо інше не встановлено договором простого товариства або законом (ст. 1134 цього Кодексу).

У податковому обліку для визначення об’єкта оподаткування не враховуються грошові або майнові внески згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи (пп. 136.1.3 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу).

Таким чином, майно, отримане платником, уповноваженим вести облік результатів спільної діяльності, від іншого учасника спільної діяльності з метою його подальшого використання у такій діяльності, вважається придбаним і, відповідно, його вартість може бути врахована при визначенні результатів спільної діяльності у порядку, встановленому розділом ІІІ Податкового кодексу.

При цьому вартість основних засобів та нематеріальних активів визнається як окремі об’єкти амортизації.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42