Податок на прибуток

Нарахування ЄСВ

У якій складовій податкових витрат підприємства враховується ЄСВ, що нараховується на виплату у зв’язку з непрацездатністю працівника?


Cклад витрат і порядок їх визнан-ня визначено ст. 138 Податкового кодексу.

Витрати на оплату перших п’яти днів непрацез-датності, що проводяться за рахунок коштів роботодавця, платник податку має право врахувати при визначенні об’єкта оподаткування у складі витрат на підставі підпунктів 142.1, 142.2 ст. 142 зазначеного Кодексу.

Починаючи з шостого дня непрацездатності допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується платником податків за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Витрати платника податків на нарахування ЄСВ у розмірах і порядку, встановлених законом, відносяться до складу податкових витрат (п. 143.1 ст. 143 Податкового кодексу).

При визначенні податкового зобов’язання з податку на прибуток сума нарахованого ЄСВ на оплату тимчасової непраце-здатності працівника, який перебуває у трудових відносинах з таким платником, враховується у періоді визнання таких витрат залежно від того, де використовується праця особи, якій виплачується така допомога, зокрема у складі витрат, що формують собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, адміністративних витрат або витрат на збут.

Отже, суми нарахованого ЄСВ при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток враховуються у тій складовій витрат, де використовується праця працівника, якому виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, тобто якщо це працівник апарату управління, то — у складі адміністративних витрат, якщо це робітник відділу збуту — у складовій витрат на збут тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42