ПДФО

Оподаткування процентів на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків фізичних осіб

Законом № 1588 внесено зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування процентів, відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 якого дохід у вигляді процентів (крім визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу) включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Зокрема, згідно з пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Ознаки таких рахунків визначаються Нацбанком України.

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі — банки) поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах, регулює Інструкція № 492.

Відповідно до п. 1.8 цієї Інструкції банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок — це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів згідно з умовами договору та вимогами законодавства України.

Вкладний (депозитний) рахунок — це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства Укра—їни та умов договору.

З метою удосконалення порядку відкриття банками рахунків клієнтів постановою № 499 главу 6 Інструкції № 492 доповнено п. 6.9 такого змісту: «Банк для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок у порядку, визначеному цією главою, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок».

Водночас особливості нарахування (виплати) та оподаткування доходів у вигляді процентів визначено п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу, згідно з пп. 170.4.1 якого податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді -процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Податковим агентом у строки, визначені Податковим кодексом для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць, зокрема на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків.

Доходи, зазначені у пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.

Відповідно до абзацу другого п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу ставка податку 15% застосовується до доходів у вигляді, зокрема, процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку.

Таким чином, з 02.08.2014 р. до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, тобто не оподатковуються, зокрема, доходи у вигляді процентів за тими поточними банківськими рахунками, за якими здійснюються виключно виплати, визначені пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу. При цьому для зарахування зазначених виплат банк відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок.

Дохід платника податку у вигляді процентів на окремий поточний банківський рахунок за виплатами іншими, ніж визначені вищенаведеним підпунктом, а також проценти, нараховані на суму вкладного (депозитного) банківського рахунку, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника та оподатковуються на загальних підставах у порядку, визначеному п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42