Єдиний податок

Включення до складу витрат приватного підприємця вартості комунальних послуг, сплачених за приміщення, яке він здає в оренду

Чи має право фізична особа — підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, включити до витрат вартість комунальних послуг, сплачених за приміщення, яке здає в оренду?


Згідно з п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності відповідно до розділу III цього Кодексу.

Склад витрат і порядок їх визначення встановлено ст. 138 Податкового кодексу, відповідно до якої до складу витрат включаються, зокрема, витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення (пп. «г» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Кодексу), витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень (пп. «д» пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 Кодексу).

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу визначено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом  ІІ цього Кодексу.

Статтею 759 Цивільного кодексу встановлено, що за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Відповідно до ст. 762 цього Кодексу за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Таким чином, витрати, пов’язані зі сплатою комунальних платежів за приміщення, що здається в оренду, може бути включено до складу витрат фізичної особи — підприємця у разі їх документального підтвердження та за умови, що договори з комунальними підприємства на надання комунальних послуг укладено з фізичною особою як підприємцем.