Офіційне видання Державної фіскальної служби України
Головна
Розширений пошук
Свіжий номер
38
жовтень 2016
Акценти номера
Податковий календар
Партнери:
02.03.2012, № 9-10

Директор Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України Інна САНЖАРЕВСЬКА: «Забезпечення стабільних надходжень до бюджету — від фіскального тиску до покращення сервісу платників податків»

Фото: «Директор Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України Інна САНЖАРЕВСЬКА»Законом України «Про державну податкову службу в Україні» визначено функції служби, серед яких — прогнозування і аналіз надходжень до бюджету податків та інших платежів, вивчення  впливу змін макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження до бюджету. Саме ці функції безпосередньо виконує Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України.


Сервіс платежами красен

На практиці це означає високу точність прогнозів бюджетних надходжень на основі якісного моніторингу стану економіки, виключаючи будь-які прояви фіскального тиску.

Одним із основних напрямів діяльності Департаменту є координація роботи структурних підрозділів і безпосередня участь у бюджетному процесі при розробці Закону України про державний бюджет, організація і моніторинг його виконання.

Необхідність підвищення соціальних стандартів потребує відповідного фінансового забезпечення, а отже, показники надходжень до бюджету держави стають дедалі вагомішими. Тому важливим напрямом є прогнозоване, ритмічне і стабільне наповнення державного та місцевих бюджетів.

На 2012 р. перед державною податковою службою поставлено непросте завдання — збільшити надходження до держбюджету на 22,4 млрд. грн. Це виконуватиметься не за рахунок фіскального тиску, а за допомогою заходів щодо стимулювання економічної активності вітчизняного бізнесу. Таку мету поставив перед нами Голова ДПС України Олександр  Клименко.

Уже за січень поточного року до загального фонду держбюджету адміністровано платежів на суму 12,5 млрд. грн. Завдання Мінфіну України виконано на 101,3%. Причому не за рахунок сплати податків наперед. Надміру сплачені до бюджету суми за цей період зменшилися на 700 млн. грн.

Сумлінним — сервіс, сумнівним — тиск

Водночас є певні ризики сплати податків. Ефективність роботи податкової служби залежить від оптимального поєднання інтересів бізнесу і влади. Тому для сумлінних платників — поліпшення сервісу, спільна робота над усуненням податкових ризиків, мінімізація втручання в бізнес. Для організаторів податкових махінацій — увесь комплекс фіскальних заходів, передбачених законодавством.

У цьому контексті  Департамент прогнозування, аналізу, обліку та звітності безпосередньо бере участь у створенні принципово нової системи адміністрування податків. Йдеться про перетворення податкового відомства на високоякісну сервісну службу, спрощення системи адміністрування й удосконалення надання клієнтських послуг. Центром нашої уваги має стати платник податків.

Трансформація економічних процесів і революційні перетворення у світі інформаційних технологій спонукають державну податкову службу до постійної модернізації та перезавантаження процесів адміністрування і взаємовідносин з платниками податків.

Сервіс на відстані довіри

Одним із знакових етапів реформування податкової системи України стало практичне запровадження проекту створення Центрального офісу з обслуговування великих платників податків, який уособив результати імплементації передового світового досвіду, рекомендацій міжнародних фінансових організацій, кращої вітчизняної практики та напрацювань у сфері податкового обслуговування великого бізнесу.

Правовим підґрунтям створення такого офісу став Податковий кодекс України, яким врегульовано основні питання відбору великих платників, місця їх податкового обліку, подання податкової звітності в електронному вигляді, електронних версій первинних документів у ході проведення перевірок і низку інших ключових напрямів з їх обслуговування.

Головною перевагою створення Центрального офісу є те, що в ньому обслуговуватиметься відносно невелика кількість підприємств. Тому особлива увага приділятиметься індивідуальному податковому супроводженню кожного з них. Для централізації управління роботою із супроводження великих платників податків Центральний офіс підпорядковуватиметься безпосередньо ДПС України.

Мотивація створення центру для сплати податків великими платниками досить проста. Коли такі підприємства «зведуть» в єдине поле, процес адміністрування стане стандартизованим, з'явиться можливість поширювати високі технології дистанційного обслуговування таких платників незалежно від місця їх розташування.

Це дасть змогу великому бізнесу швидко оцінити переваги індивідуального сервісу, на практиці запровадити принцип невтручання місцевих органів виконавчої влади в їх господарську діяльність.  Такі кроки сприятимуть  не лише модернізації податкової служби України відповідно до світових стандартів сервісу, а й боротьбі з корупцією на місцях.

Новації в організації податкового сервісу передбачають формування принципово нових відносин між податковою службою і великим бізнесом. Тому завдання Департаменту, як і кожного структурного підрозділу ДПС України, — спрямувати вектор роботи усієї команди на забезпечення стабільного наповнення бюджету і втілення в життя новаторських ідей щодо перетворення відомства в сучасний інститут податкового обслуговування.

Наша мета — за рахунок створення сприятливого податкового клімату та налагодження партнерських відносин  з бізнесом підвищити ефективність роботи і забезпечити наповнення бюджету.