Інші податки

Порядок подання звітності та сплати екологічного податку

Наближаються терміни подання Податкової декларації екологічного податку та сплати цього податку за ІІІ квартал 2014 року.


Платниками екологічного податку відповідно до ст. 240 Податкового кодексу є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи й організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
 • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк.

Також платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльності, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи й організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами, до яких належать суб’єкти господарювання, що:

 • здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника;
 • здійснюють ввезення палива на митну територію України.

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 Податкового кодексу, відповідно до якої базовий податковий (звітний) період по екологічному податку дорівнює календарному кварталу.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Платники податку (крім тих, які здійснюють ввезення палива на митну територію України) складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом № 1010, і подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

 • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
 • за паливо, реалізоване податковими агентами, — за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку у контролюючих органах;
 • за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад встановлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку в контролюючих органах.

Податкові агенти, які здійснюють ввезення палива на митну територію України, сплачують податок до або в день подання митної декларації.

Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал 2014 р. є 10 листопада 2014 р., а останнім днем сплати податку — 19 листопада 2014 р.

До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід’ємною частиною:

 • додаток 1 — Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;
 • додаток 2 — Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;
 • додаток 3 — Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • додаток 4 — Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
 • додаток 5 — Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • додаток 6 — Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання;
 • додаток 7 — Розрахунок податкового зобов’язання з екологічного податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк.

У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування відповідні додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Платники податку, крім тих, які здійснюють ввезення палива на митну територію України, перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

Платники податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватися щомісяця у розмірі третьої частини планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянинасуб’єкта підприємницької діяльності, яким у встановленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до контролюючого органу, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянинсуб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, подаються копії відповідних податкових декларацій.

У разі якщо:

 • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів у межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ) різні), то такий платник зобов’язаний подати до відповідного контролюючого органу за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо;
 • платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів у межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з КОАТУУ один і той самий), то такий платник може подавати до відповідного контролюючого органу одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення;
 • платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовано на території такого міста (зазначається код згідно з КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).

Слід мати на увазі, що за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, які виникнуть у виробників електроенергії на ТЕЦ та ТЕС з 01.01.2014 р. до 31.12.2015 р. включно, ставки податку становлять 75% від ставок, передбачених статтями 243246 Податкового кодексу.

Також варто нагадати, що з 01.04.2014 р. набрали чинності зміни, внесені пунктами 17 — 22 розділу І Закону № 1166 до Податкового кодексу, і ставки екологічного податку, визначені:

 • пунктами 243.1 — 243.4 ст. 243 цього Кодексу — за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності; для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), застосовуються залежно від встановлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • статтею 244 цього Кодексу — за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення;
 • пунктами 245.1 та 245.2 ст. 245 цього Кодексу — за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 • пунктами 246.1 та 246.2 ст. 246 цього Кодексу — за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
 • пунктом 247.1 ст. 247 цього Кодексу — за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • статтею 248 цього Кодексу — за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк,
 • викладено у нових розмірах і порівняно зі ставками, діючими з 01.01.2014 р. до 01.04.2014 р., збільшено у 1,083 раза.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42