ЄСВ

Застосування штрафних санкцій за сплату єдиного внеску на невідповідні рахунки

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитанням про застосування штрафних санкцій та пені у випадку, якщо суму єдиного внеску сплачено на рахунки фіскальних органів до кінцевого терміну сплати, але не на відповідний рахунок за найманих працівників, а на рахунок, призначений для фізичних осіб — підприємців.


Пунктом 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ визначено, що платниками єдиного внеску є, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Згідно зі ст. 6 Закону про ЄСВ платник єдиного внеску зобов’я-заний своєчасно й у повному обсязі нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок.

Частиною дванадцятою ст. 9 зазначеного Закону визначено, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Відповідно до частини одинадцятої ст. 25 цього Закону до платників єдиного внеску фіскальні органи застосовують штрафні санкції, зокрема за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску розмір штрафу становить 10% від своєчасно не сплачених сум.

Штрафні санкції застосовуються із нарахуванням пені.

Згідно з п. 1 частини десятої ст. 9 Закону про ЄСВ у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки фіскального органу днем сплати єдиного внеску вважається день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок фіскального органу.

Процедуру зарахування платникам сум помилково сплаченого єдиного внеску визначено Порядком № 450.

Відповідно до п. 9 цього Порядку помилково сплачені суми єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок фіскального органу перераховуються шляхом оформлення підрозділом фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку фіскального органу розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок фіскального органу за заявою платника не пізніше двох робочих днів з дня надходження висновку, зазначеного у п. 7 цього Порядку.

Отже, за період з першого календарного дня, наступного за днем настання строку внесення відповідного платежу, до дня, наступного за днем подання заяви платником на перерахування коштів на відповідний рахунок, фіскальні органи застосовують фінансові санкції за несвоєчасну сплату єдиного внеску.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42