Єдиний податок

Штрафні санкції за порушення строків подання декларацій про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності за звітні податкові періоди до 2011 р.

Чи застосовуються штрафні санкції до фізичної особи — підприємця за порушення строків подання декларацій про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності за звітні податкові періоди до 2011 р.?


Статтею 6 Конституції передбачено, що органи законодавчої, виконавчої і судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Органи державної влади, їх посадові особи відповідно до ст. 19 Конституції зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень й у спосіб, які передбачено Конституцією та законами України.

Згідно зі ст. 58 Конституції закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Суть зворотної дії нормативно-правових актів у часі полягає в тому, що їх юридична обов’язковість поширюється на правовідносини, які виникли до набрання цими нормативно-правовими актами чинності.

Починаючи з 01.01.2011 р. повноваження, підстави та спосіб дій органів ДПС і їх посадових осіб, права, обов’язки та відповідальність платників податків визначено Податковим кодексом.

Відповідно до п. 113.3 ст. 113 цього Кодексу штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених Податковим кодексом та іншими законами України, не дозволяється.

Отже, податкові органи здійснюють контроль за дотриманням норм законів з питань оподаткування, чинних до 01.01.2011 р., а штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм таких законів застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом та іншими законами України, чинними на час застосування санкцій.

Враховуючи положення ст. 58 Конституції, а також рішення Конституційного Суду України від 09.02.99 р. № 1-рп/99, якщо подія, факт не кваліфікувались як правопорушення податковим законодавством, чинним до 01.01.2011 р., а в новому законодавчому акті така подія, факт визначаються як правопорушення, за вчинення якого передбачено застосування юридичної відповідальності, то у такому разі юридична відповідальність не застосовується.

Таким чином, оскільки норми Закону № 2181, який до 2011 р. визначав порядок нарахування штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, не передбачали відповідальності фізичних осіб — підприємців за порушення строків подання декларацій про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, то штрафні санкції, передбачені ст. 120 Податкового кодексу, не застосовуються до фізичних осіб — підприємців за порушення строків подання такої звітності за звітні податкові періоди до 2011 р.