Оплата праці

Проведення індексації заробітної плати у вересні та жовтні 2014 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 101%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення заробітної плати місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця (у базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1,0, або 100%) наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та виплачується сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати.

Оскільки на підприємствах, в установах та організаціях підвищення заробітної плати (з урахуванням підвищення доплат, надбавок та інших виплат, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством) відбувається у різні періоди, базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації також можуть бути різними. Підприємства, установи та організації мають самостійно здійснювати розрахунки індексів для проведення індексації на підставі офіційних публікацій Держстату України.

За даними Держстату України, індекси споживчих цін (далі — ІСЦ), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації у 2014 р. (%), наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Роки

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2013

100,2

99,9

100,0

100,0

100,1

100,0

99,9

99,3

100,0

100,4

100,2

100,5

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

 

 

 

 

 

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у 2014 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці
при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення заробітної плати)

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації

у 2014 р. (%):

у вересні

у жовтні

У 2013 році:

 

 

січень

12,3

12,3

лютий

12,5

12,5

березень

12,5

12,5

квітень

12,5

12,5

травень

12,3

12,3

червень

12,3

12,3

липень

12,5

12,5

серпень

13,2

13,2

вересень

13,2

13,2

жовтень

12,8

12,8

листопад

12,6

12,6

грудень

12,0

12,0

У 2014 році:

 

 

січень

11,8

11,8

лютий

11,1

11,1

березень

8,7

8,7

квітень

5,3

5,3

травень

1,4

1,4

червень

-

1,2

липень

-

-

серпень

-

-

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення заробітної плати працівників відбулось у січні 2013 р. (базовий місяць), і до жовтня 2014 р. заробітна плата не збільшувалась.

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у жовтні 2014 р. у такому випадку становить 12,3%.

Розрахунок ІСЦ: 12,3% = 1,011 х 1,022 х 1,033 х 1,038 х 1,014 х 100 - 100,

де

1,011 — ІСЦ за лютий 2013 р. — лютий 2014 р. (0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006);

1,022 — ІСЦ за березень 2014 р. (102,2 : 100);

1,033 — ІСЦ за квітень 2014 р.(103,3 : 100);

1,038 — ІСЦ за травень 2014 р. (103,8 : 100);

1,014 — ІСЦ за червень — липень 2014 р. (101,0 х 1,004 : 100).

ІСЦ за серпень 2014 р. не перевищив поріг індексації і становив 100,8%, тому у жовтні 2014 р. індексація продовжує здійснюватись на такий самий індекс, як у вересні 2014 р.

Обчислення суми індексації

Заробітна плата за жовтень 2014 р. становитиме 2300 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб (у 2014 р. — 1218 грн.).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у жовтні 2014 р., якщо підвищення заробітної плати відбулось у січні 2013 р., становить 12,3%.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділений на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 149,81 грн. (1218 х 12,3 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 2449,81 грн. (2300 + 149,81).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42