ПДФО

У разі відсутності операцій додатки до декларації не подаються

Чи потрібно подавати додатки до рядків декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами у разі відсутності операцій (сум) для їх заповнення?


Відповідно до п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу податкова декларація, розрахунок — це документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ст. 46 Податкового кодексу та чинному на час її подання (п. 48.1 ст. 48 цього Кодексу).

Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Податковим кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді (п. 49.2 ст. 49 Кодексу).

Згідно з Порядком заповнення граф звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, затвердженим нака-зом № 288, у декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами зазначаються всі передбачені формою показники, а у разі їх відсутності графи не заповнюються.

Суми операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, у тому числі за ставками, розраховуються як підсумок за операціями у відповідному підрозділі додатків.

Додатки до окремих рядків декларації, не заповнені через відсутність операцій (показників), до контролюючого органу не подаються.

Про наявність додатків, які подаються разом з декларацією, платник податку зазначає у її основній частині.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42