Акциз

Підтвердження включення цінних паперів до біржового реєстру

Що є підтвердженням включення цінних паперів (фінансових інструментів) до біржового реєстру з метою застосування ставки особливого податку в розмірі 0,1%?


Відповідно до пп. 215¹.1.3 п. 215¹.1 ст. 215¹ Податкового кодексу податок справляється у розмірі 0,1% від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі.

Згідно з п. 2 розділу І Положення № 1688:

  • біржовий реєстр — це складова біржового списку, яка містить інформацію щодо лістингових цінних паперів;
  • біржовий список — документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів (біржовий реєстр) або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Згідно з п. 1 розділу IV Положення № 1688 цінні папери, які пройшли процедуру лістингу, заносяться до біржового реєстру до відповідного рівня лістингу.

Фондова біржа повідомляє емітента про прийняте рішення щодо включення цінних паперів (фінансових інструментів) до біржового реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення та оприлюднює таке рішення на власному веб-сайті (п. 11 вищезазначеного розділу).

Отже, підтвердженням включення цінних паперів (фінансових інструментів) до біржового реєстру є рішення відповідної біржі щодо їх лістингу. При цьому рішення про включення цінних паперів (фінансових інструментів) до біржового реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати його прийняття оприлюднюється на власному веб-сайті фондової біржі.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42