Акциз

Видача, погашення та відчуження векселів

Чи підпадають під оподаткування особливим податком операції з видачі, погашення та відчуження векселів?


Підпунктом 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу встановлено, що платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізичні або юридичні особи — резиденти або нерезиденти (у тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 цього Кодексу.

Об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів (пп. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону № 3480 вексель — це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Згідно з п. 6.1 ст. 6 постанови № 508 урахування векселів є формою кредитування банком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя у повній сумі.

Відповідно до пп. 213.2.4 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню, належать операції між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного випуску, операції зі здійснення внеску до статутного капіталу, а також операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів.

Отже, операції з векселями як борговими цінними паперами (з видачі, урахування та погашення) не підлягають оподаткуванню особливим податком.

При цьому на операції з продажу, обміну або інших способів відчуження векселів, у тому числі урахування, які не передбачають їх погашення в операціях платників податку (тобто проміжні операції), поширюються норми ст. 2151 Податкового кодексу та справляється особливий податок.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42