Акциз

Відображення у декларації операції з видачі (погашення) векселя

Хто має подавати декларацію з особливого податку та в яких її рядках відображаються операції з видачі (погашення) векселя?


Відповідно до пп. 212.1.9 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізичні або юридичні особи - резиденти або нерезиденти (у тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 цього Кодексу.

Підпунктом 213.1.7 п. 213.1 вищезазначеної статті встановлено, що об’єктами оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів.

Згідно з абзацом другим п. 219.2 ст. 219 Податкового кодексу податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями, визначеними в пп. 213.1.7 п. 213.7 ст. 213 цього Кодексу, є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому вищезазначеним Кодексом.

При цьому пп. 213.2.4 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу встановлено, що до операцій з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню особливим податком, належать, зокрема, операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів.

Відповідно до Порядку № 288 у декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами зазначаються всі передбачені формою показники, а у разі їх відсутності графи не заповнюються.

Показники «Сума за операціями з підакцизними цінними паперами та деривативами, які не підлягають оподаткуванню» та «Коригування сум за операціями з підакцизними цінними паперами та деривативами, які не підлягають оподаткуванню» відображають загальну суму операцій та коригування за операціями з відчуження цінних паперів та операціями з деривативами, які згідно з підпунктами 213.2.3 — 213.2.7 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу не підлягають оподаткуванню (п. 9 розділу 1 Поряд-ку № 288). Такі показники відображаються відповідно у рядках 4 та 5 декларації.

Отже, операції з видачі (погашення) векселів не підлягають оподаткуванню особливим податком, однак у рядках 4 та 5 декларації відображається сума (у гривнях) за такими операціями.

Водночас згідно з п. 8 ст. 17 Закону № 3480 правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами, крім випадків:

  • розміщення емітентом власних цінних паперів;
  • викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
  • проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
  • розміщення казначейських зобов’язань України;
  • внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
  • дарування цінних паперів;
  • спадкування та правонаступництва цінних паперів;
  • вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
  • вчинення правочинів у процесі приватизації.

Відповідно до п. 5 ст. 3 Закону № 3480 векселі належать до боргових цінних паперів.

Згідно з ст. 3 Закону № 2374 зобов’язуватися та набувати права за переказними і простими векселями на території України можуть юридичні та фізичні особи.

Отже, платники особливого податку (юридичні та фізичні особи), які у випадках, передбачених п. 8 ст. 17 Закону № 3480, здійснювали без участі торговця цінними паперами операції з відчуження цінних паперів (у тому числі операції з видачі (передачі), погашення векселів), мають самостійно подати до контролюючих органів декларацію з особливого податку.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42