Інші податки

Порядок подання декларації та сплата особливого податку, якщо однією із сторін контракту є фізична особа

Як здійснюються подання податкової декларації з особливого податку та його сплата за операціями з деривативами, у тому числі якщо стороною чи сторонами контракту є фізичні особи?


Відповідно до пп. 14.1.45 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу дериватив - це стандартний документ, що засвідчує право
та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.

До деривативів належать своп, опціон, форвардний контракт, ф’ючерсний контракт.

Статтею 17 Закону № 3480 визначено, що професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

Згідно з п. 8 вищезазначеної статті без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі операції: розміщення емітентом власних цінних паперів; викуп та продаж емітентом власних цінних паперів; проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів; розміщення казначейських зобов’язань України; внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб; дарування цінних паперів; спадкування та правонаступництво цінних паперів; вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень; вчинення правочинів у процесі приватизації.

Положеннями п. 219.2 ст. 219 Податкового кодексу передбачено, що обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати акцизного податку до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, які виплачуються такій особі, ведення податкового обліку, подання податкової звітності контролюючим органам, а також відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом, покладено на торговця цінними паперами (ліцензіата), включаючи банк, який вважається податковим агентом.

Згідно з п. 219.3 вищезазначеної статті податок сплачується до бюджету кожною стороною деривативу (контракту) не пізніше дати виконання контракту.

Базовим податковим періодом для складання та подання звітності з цього податку є календарний квартал. Звітність подається за правилами, визначеними ст. 46 Податкового кодексу (п. 219.4 ст. 219 цього Кодексу).

Отже, якщо операції з деривативами проводяться із залученням торговця цінними паперами, то обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати особливого податку до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також ведення податкового обліку, подання податкової звітності контролюючим органам покладається на такого торговця.

При цьому такий торговець здійснює подання податкової декларації за обидві сторони контракту із зазначенням відповідних сум доходу та податку.

Якщо операції з деривативами проводяться без залучення торговця цінними паперами, то кожна із сторін повинна самостійно подати податкову декларацію контролюючому органу та сплатити особливий податок до бюджету.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42