Митна справа

Ввезення автомобілів при переселенні на постійне місце проживання

Статтею 374 Митного кодексу встановлено пільгу в оподаткуванні митними платежами товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну.

До таких товарів віднесено, зокрема:

  • товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 (наприклад, вертольоти, літаки) або за одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТ ЗЕД (деякі види суден, яхт тощо));
  • транспортні засоби особистого користування (пасажирські, вантажопасажирські та вантажні автомобілі, мотоцикли та мопеди), що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку);
  • товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, наприклад причепи та напівпричепи (у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина), за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД.

Слід зазначити, що переважна кількість судових спорів громадян, які переселяються на постійне місце проживання в Україну, з органами доходів і зборів щодо застосування зазначеної норми Митного кодексу пов’язана з відмовою у пільговому митному оформленні автомобілів.

Вищезазначеною статтею визначено умови, дотримання яких є необхідним для отримання права на пільгове ввезення автомобіля, а саме:

  • ввезення автомобіля здійснюється протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні;
  • до дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років;
  • до дня видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) автомобіля, що ним ввозиться, не менше одного року;
  • автомобіль, що ввозиться громадянином, перебував на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо він підлягає реєстрації в цій країні.

Слід звернути увагу, що документи, необхідні для надання  контролюючим органам для підтвердження дотримання вищезазначених умов, мають бути видані повноважними органами країни, яка є суб’єктом міжнародних відносин.

Особливо актуальним є питання належності та допустимості документів, що надаються громадянами для підтвердження права на пільгу щодо обкладання митними платежами, у випадках ввезення ними автомобілів з Придністровського регіону Республіки Молдова.

Нотою Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова повідомлено Україну, що документи про реєстрацію транспортних засобів, оформлені Управлінням ДАІ МВС Придністровської Молдавської Республіки, не мають юридичної сили. Водночас жителі Придністровського регіону мають змогу зареєструвати свої транспортні засоби відповідно до національного законодавства Республіки Молдова.

Згідно зі ст. 1 Договору про добросусідство Україна зобов’язується дотримуватися у відносинах із Республікою Молдова принципів непорушності кордонів, територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи.

У Спільній заяві Президентів Російської Федерації та України Президент України як глава держави підтвердив готовність України виступити гарантом дотримання положень особливого статусу Придністров’я як складової частини єдиної і територіально цілісної Республіки Молдова.

Відповідно до ст. 110 Конституції Республіки Молдова та ст. 3 Закону Республіки Молдова № 173 у складі Республіки Молдова засновано адміністративно-територіальне формування Придністров’я.

Оскільки адміністративно-територіальний устрій Республіки Молдова не містить формування під назвою «Придністровська Молдавська Республіка», будь-які документи, видані установами зазначеної Придністровської Молдавської Республіки, не можуть вважатися належними та допустимими доказами.

Норми, схожі з Митним кодексом у частині встановлення умов володіння автомобілем і перебування такого автомобіля на реєстраційному обліку в країні постійного місця попереднього проживання громадянина, містив і Закон № 2681, який діяв до набрання чинності Митним кодексом.

Зокрема, згідно з частиною другою ст. 8 цього Закону дозволялося ввезення до України у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина одного механічного транспортного засобу за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 УКТ ЗЕД за умови, що він є власником транспортного засобу не менше одного року, а такий транспортний засіб перебував на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше одного року.

Верховний Суд України, усуваючи неоднакове застосування судом касаційної інстанції зазначених норм матеріального права, у постанові від 17.09.2013 р. зазначив таке.

У справі, що розглядається, судами встановлено, що документи, надані для митного оформлення, підтверджують факт перебування транспортного засобу на обліку у Придністровській Молдавській Республіці, але не підтверджують факт перебування транспортного засобу на обліку в Республіці Молдова (країні постійного місця попереднього проживання його власника), який здійснює Головне управління реєстрації транспорту і кваліфікації водійського складу державного підприємства «Registru» Міністерства інформаційного розвитку Республіки Молдова.

На думку Верховного Суду України, факт перебування позивача на консульському обліку в Республіці Молдова зумовлює необхідність для мети, передбаченої частиною другою ст. 8 Закону № 2681, вимагати на підтвердження факту перебування транспортного засобу на обліку у цій самій країні, яка є суб’єктом міжнародних відносин, документи, видані саме її повноважними органами.

Оскільки автомобіль позивача не було зареєстровано в Республіці Молдова, відповідні документи митниці не надано, то вона правомірно відмовила позивачу у здійсненні пільгового митного оформлення автомобіля.

Наведена правова позиція Верховного Суду України є цілком актуальною й під час застосування норм Митного кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42