Соціальне страхування

Призначення пенсії державного службовця працюючим державним службовцям

До редакції «Вісника» надійшов лист із запитанням: «З липня 2002 р. жінка працює на посаді державного службовця, в листопаді поточного року досягає пенсійного віку. З 01.09.2014 р. жінка перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, тривалість якої один місяць. Як буде зараховано зазначений місяць до стажу державної служби та страхового стажу, а також за який період визначатиметься заробітна плата? Чи зможе вона продовжувати працювати й отримувати пенсію?»


Статтею 37 Закону про держслужбу визначено, що на одержання пенсії державних службовців мають право, зокрема, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 цього Закону (30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 70% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Стаж державної служби визначаться згідно з Порядком № 283. Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується, зокрема, для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років і під час призначення пенсії.

Документами для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи.

Отже, стаж державної служби жінці визначатиметься за записами трудової книжки, і період перебування у відпустці без збереження заробітної плати буде зараховано до цього стажу.

Якщо жінка перебуватиме повний місяць у відпустці без збереження заробітної плати і, відповідно, не отримуватиме заробітну плату та за зазначений період не будуть сплачені страхові внески, то до страхового стажу зазначений вище період не зараховуватиметься.

Що стосується визначення заробітної плати під час призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, то це питання врегульовано постановою № 865.

Під час призначення пенсії державним службовцям посадовий оклад, надбавка за ранг і за вислугу років ураховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії.

Розмір інших виплат (крім посадового окладу, надбавки за ранг та за вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців роботи, що дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.

Тобто у жінки є можливість обирати період, за який враховувати під час визначення заробітку для обчислення пенсії надбавки та премії. Зважаючи на те, що у вересні поточного року під час перебування жінки у відпустці без збереження заробітної плати заробітну плату їй не нараховано, надбавки та премії може бути враховано, за її бажанням, за будь-які 60 календарних місяців підряд до вересня поточного року.

Під час визначення 60-місячного періоду, за який враховуватимуться надбавки та премії, необхідно зважати на те, що постановою № 865 передбачено, що у разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів державним службовцям виплати, одержані особою за період до зміни структури заробітної плати, включаються в заробіток для обчислення пенсії без коригування. Враховуючи те, що така зміна структури заробітної плати державних службовців відбулася з 01.01.2006 р. згідно з постановою № 268, виплати, зокрема надбавки та премії, отримані у період до 01.01.2006 р., включатимуться до заробітку для обчислення пенсії без коригування, тобто у фактично виплачених розмірах.

Крім того, ст. 37 Закону про держслужбу передбачено, що пенсія, призначена відповідно до цієї статті, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених цим Законом, Законом № 2790, Законом про прокуратуру, Законом про наукову діяльність, виплачується в розмірі, обчисленому відповідно до Закону про пенсійне страхування, а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.

Тобто жінці після досягнення пенсійного віку за її бажанням буде призначено пенсію відповідно до Закону про держслужбу, проте в період до звільнення з посади державного службовця її виплата здійснюватиметься в розмірі, обчисленому згідно із Законом про пенсійне страхування. Після звільнення з посади державного службовця та надання до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання трудової книжки із записом про звільнення, з дня, наступного за днем звільнення, пенсія виплачуватиметься в розмірі, визначеному відповідно до Закону про держслужбу.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42