Інші податки

Порядок внесення змін до облікових даних платників податків

Який порядок внесення змін до облікових даних платників податків (у тому числі у разі зміни керівника або головного бухгалтера)?


Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є:

  • інформація органів державної реєстрації;
  • інформація банків та інших фінансових установ про відкриття (закриття) рахунків платників податків;
  • документально підтверджена інформація, що надається платниками податків;
  • інформація суб'єктів інформаційного обміну, уповноважених вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно платника податків;
  • рішення суду, що набрало законної сили;
  • дані перевірок платників податків.

Згідно з п. 66.2 ст. 66 Податкового кодексу внесення змін до облікових даних платників податків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом ДПС, який визначено розділом IX Порядку № 1588.

Відповідно до п. 1 ст. 19 Закону про держреєстрацію у разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, не пов'язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою ст. 19 Закону про держреєстрацію, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення (п. 2 ст. 19 цього Закону).

Згідно з п. 9.2 розділу IX Порядку № 1588 платники податків, які не включаються до ЄДР, у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік згідно з цим Порядком, зобов'язані протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до органу ДПС уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формою № 1-ОПП, формою № 5-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП — з позначкою «Перереєстрація, зміни».

Платники податків — юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов'язані подати реєстраційну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Зміни» з відомостями стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи, до органу ДПС у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків. У разі надходження від державних реєстраторів відомостей про внесення змін до ЄДР щодо платників податків, а також надходження від платників податків заяв за формою № 1-ОПП, формою № 5-ОПП з позначкою «Зміни» або за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрація, зміни» органи ДПС вносять відповідні зміни до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб та фіксують зазначені зміни в журналах за формою № 2-ОПП та формою № 7-ОПП (п. 9.3 розділу IX Порядку № 1588).

Відомості районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб можуть бути оновлені (доповнені, актуалізовані) органами ДПС на підставі електронних даних інформаційного фонду ДРФО, ЄДРПОУ, ЄДР, інших державних реєстрів, ведення яких здійснюється органами державної влади. При цьому інформація про внесені зміни роздруковується окремо для кожного платника податків та підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків (п. 9.5 розділу IX Порядку № 1588).