Податок на прибуток

Порядок взяття на облік відокремлених підрозділів нерезидентів

Який порядок взяття на облік в органах ДПС відокремлених підрозділів нерезидентів, що відповідають визначенню постійних представництв?


Згідно з пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу постійне представництво — постійне місце діяльності, через яке повністю або частково провадиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

З метою оподаткування термін «постійне представництво» включає: будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов'язана з таким майданчиком, об'єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов'язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента, утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу).

Постійним представництвом не є використання споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер.

Відповідно до п. 3.4 розділу III Порядку № 1588 взяття на облік за основним місцем обліку відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, в органі ДПС здійснюється після належної акредитації (реєстрації, легалізації) такого підрозділу на території України згідно із законом.

Відокремлені підрозділи юридичних осіб — нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з пп. 14.1.193 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, до початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) в органах ДПС за своїм місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V Порядку № 1588 (пп. 3.4.1 п. 3.4 розділу III цього Порядку).

Згідно з пп. 5.2.1 п. 5.2 розділу V та п. 4.2 розділу IV Порядку № 1588 для взяття на облік таке постійне представництво протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації (акредитації, легалізації) зобов'язане подати до органу ДПС:

  • заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за формою № 1-РПП;
  • копію документа, що підтверджує присвоєння коду за ЄДРПОУ;
  • копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію, створення тощо, зокрема відокремленого підрозділу нерезидента.

Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у органі ДПС, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування (п. 5.3 розділу V Порядку № 1588).

Взяття на облік постійного представництва нерезидента за основним місцем обліку органом ДПС проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви від такого платника податків (п. 3.7 розділу III цього Порядку).

З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим платником податку на прибуток.

Після взяття на облік постійне представництво нерезидента включається до реєстру платників податків — нерезидентів із встановленням ознаки платника податку на прибуток (п. 5.4 розділу V Порядку № 1588).

Після взяття платника податків на облік за основним місцем обліку орган ДПС формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП. Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі ДПС (п. 3.10 розділу III цього Порядку).