Бухоблік

Подання податкової звітності у разі ліквідації суб’єкта господарювання

На яку дату подається податкова звітність при ліквідації суб’єкта господарювання, у тому числі якщо ліквідація припадає на середину звітного періоду?


Згідно з п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) під ліквідацією розуміють ліквідацію платника податків як юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрацію у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), внаслідок якої відбувається закриття їх рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків згідно із законодавством.

Відповідно до п. 7 ст. 111 Цивільного кодексу України  (далі — Цивільний кодекс) для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання контролюючим органам документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання контролюючим органам (п. 11 ст. 111 Цивільного кодексу).

Податкова звітність подається за звітний період у встановлені Податковим кодексом строки до контролюючого органу, в якому платник податків перебуває на обліку.

Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого звітного податкового періоду), останнім податковим періодом вважається період, на який припадає дата такої ліквідації (пп. 152.9.3 п. 152.9 ст. 152 Податкового кодексу).

Таким чином, після завершення розрахунків з кредиторами до зняття з реєстрації в контролюючому органі та скасування реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця такий суб’єкт господарювання в особі ліквідатора є платником тих податків та зборів, щодо яких у нього виникає об’єкт оподаткування. При цьому ліквідатор повинен подати податкову звітність до контролюючого органу за основним місцем обліку або за неосновним місцем обліку за звітний період, на який припадає дата такої ліквідації (у тому числі якщо ліквідація припадає на середину звітного періоду).

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42