ПДФО

Оподаткування процентів

Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід у вигляді процентів, отриманий фізичною особою від розміщення коштів на депозитному рахунку і нарахований після 02.08.2014 р. за періоди до 02.08.2014 р.?


Закон України від 04.07.2014 р. № 1588-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» набрав чинності з 02.08.2014 р.

Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді процентів (крім визначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Згідно з п. 167.1 ст. 167 зазначеного Кодексу ставка податку 15% застосовується до доходів у вигляді, зокрема:

  • процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку;
  • процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці.

Підпунктом 170.4.1 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу передбачено, що податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Податковим агентом у строки, визначені зазначеним Кодексу для місячного податкового періоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною абзацом першим п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (15%), із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці.

Доходи, зазначені у пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.

Оподаткування процентів та дисконтних доходів, нарахованих на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначено у пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Кодексу, здійснюється у загальному порядку, встановленому цим Кодексом для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзаці першому п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу (пп. 170.4.3 п. 170.4 ст. 170 Кодексу).

Таким чином, дохід у вигляді процентів, отриманий фізичною особою від розміщення коштів на депозитному рахунку, який нараховано з 02.08.2014 р. незалежно від дати розміщення, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42