Інші податки

Заниження податкового зобов’язання щодо плати за землю

Чи нараховуються штрафні санкції та пеня, якщо під час камеральної перевірки річної податкової декларації з плати за землю контролюючим органом встановлено заниження податкового зобов’язання щодо плати за землю за період, строк сплати за яким ще не настав?


Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

Водночас згідно з п. 286.3 ст. 286 цього Кодексу платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу).

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у новій звітній податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.4 ст. 287 Податкового кодексу).

Отже, оскільки податкові зобов’язання щодо плати за землю сплачуються щомісяця, то у разі встановлення факту заниження податкового зобов’язання з плати за землю при проведенні камеральної перевірки податкової декларації на поточний рік, контролюючий орган здійснює нарахування суми грошових зобов’язань і відповідно штрафних санкцій за місяці, щодо яких строк сплати податкового зобов’язання минув.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42