РРО. Готівка

Проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає Закон про РРО, дія якого поширюється на всіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.


Пунктом 1 ст. 3 зазначеного Закону встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО із роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджено наказом № 417.

За порушення вимог Закону про РРО до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), застосовуються фінансові санкції відповідно до статей 17 — 24 цього Закону.

Порушення порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг згідно зі ст. 1551 КпАП тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 170 грн.).

Передбачені вище дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 170 грн.) і на посадових осіб — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 340 грн.).

Статтею 9 Закону про РРО встановлено норми, згідно з якими РРО та розрахункові книжки не застосовуються. Зокрема, вони не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку (п. 1 вищезазначеної статті).

Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначено Положенням № 637. Згідно з п. 3.1 цього Положення касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, які відповідно до законодавства України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, отримання (повернення) готівкових коштів.

Постановою № 210 встановлено граничну суму розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня у розмірі 10 000 грн., фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) — у розмірі 150 000 грн., фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, — у розмірі 150 000 грн.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 000 грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Обмеження не поширюються на розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами, добровільні пожертвування та благодійну допомогу, використання коштів, виданих на відрядження.

Відповідно до ст. 16315 КпАП порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, недотримання встановлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу — підприємця, посадових осіб юридичної особи від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 — 3400 грн.).

Зазначена дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17 000 грн.).

Згідно зі ст. 2342 КпАП справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку проведення готівкових розрахунків і розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги), розглядають фіскальні органи.

Пропонуємо відповіді на запитання, які найчастіше надходять від передплатників журналу.

Обмеження готівкових розрахунків

Обмеження щодо граничної суми розрахунків суб’єктів господарювання з фізичними особами встановлено у розмірі 150 000 грн. Чи поширюється таке обмеження на виплату дивідендів?

Граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 грн. встановлено п. 1 постанови № 210.

Відповідно до п. 2.3 Положення № 637 підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою з фізичною особою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах 150 000 грн. При цьому кількість фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), встановлені п. 1 постанови № 210 та п. 2.3 Положення № 637, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, що можуть бути оцінені у грошовій формі, у тому числі виплат суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам.

Відповідальність за перевищення

Чи застосовується відповідальність до суб’єктів господарювання у разі перевищення граничної суми розрахунків готівкою у розмірі 10 000 грн. при проведенні розрахунків через РРО або касу підприємства?

Пунктом 2.3 Положення № 637 встановлено, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, встановлених постановою № 210. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) і фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Зазначене обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Згідно з п. 1 постанови № 210 граничну суму розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня встановлено у розмірі 10 000 грн.

Статтею 16315 КпАП передбачено відповідальність, зокрема за перевищення граничних сум розрахунків готівкою.

Враховуючи вищезазначене, у разі перевищення граничної суми розрахунків готівкою у розмірі 10 000 грн. при проведенні розрахунків через РРО або касу підприємства застосовується адміністративна відповідальність як до суб’єкта господарюванняплатника готівки, так і до суб’єкта господарювання, який готівку приймає.

Здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів

Чи потрібно фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку у разі проведення розрахунків через власні РРО забезпечувати можливість використання споживачами електронних платіжних засобів?

РРО та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок (п. 6 ст. 9 Закону про РРО).

Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджено постановою № 1336.

Відповідно до п. 14.19 ст. 14 Закону № 2346 суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечувати можливість здійснення держателями електронних платіжних засобів розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, платіжною організацією якої є резидент України.

Вимоги до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги) визначає Кабінет Міністрів України.

Пунктом 1 постанови № 878 встановлено, що суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують РРО, повинні здійснити перехід на обов’язкове приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги).

Водночас п. 2 зазначеної постанови передбачено звільнення від обов’язкового приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) закладів громадського харчування закритого типу, які обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних Сил України та інших військових формувань, студентів, учнів і викладачів вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств, підприємств торгівлі з торговельною площею до 20 м2 (крім автозаправних станцій), а також суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менш як 25 тис. осіб.

Згідно з частиною четвертою ст. 13 Закону про РРО особа, яка відповідно до положень ст. 9 цього Закону має право вести облік доходів і витрат у відповідних книгах без застосування РРО, має право використовувати власні РРО без їх переведення у фіскальний режим роботи.

Таким чином, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку при проведенні готівкових розрахунків має право використовувати власний РРО, який не зареєстровано у фіскальних органах і не переведено у фіскальний режим роботи. Законодавчими та нормативно-правовими актами передбачено використання платіжного термінала тими суб’єктами господарювання, які відповідно до Закону про РРО зобов’язані використовувати РРО.

Розрахунки за допомогою подарункового сертифіката

Як юридична особа має проводити розрахунки через РРО за товари, які покупець отримує за допомогою подарункового сертифіката?

Згідно з п. 11 ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити розрахункові операції через РРО із використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Пунктом 3.1 Положення № 614 встановлено, що фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі — касовий чек) — це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги).

Обов’язкові реквізити касового чека визначено п. 3.2 зазначеного Положення.

При цьому у касовому чеку вказуються форма оплати, в якій зазначається запис «Подарунковий сертифікат» на суму коштів, і сума коштів, яка сплачується у готівковій або безготівковій формі (кредитна картка тощо).

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42