ПДВ

Право на бюджетне відшкодування при скасуванні рішення про анулювання платника ПДВ

Чи має право на бюджетне відшкодування платник ПДВ, рішення про анулювання реєстрації якого, прийняте контролюючим органом, скасовано рішенням суду, якщо від’ємне значення виникло у періоді до анулювання реєстрації платника ПДВ?


Відповідно до п. 184.2 ст. 184 Податкового кодексу анулювання реєстрації на підставі, визначеній у пп. «а» п. 184.1 ст. 184 цього Кодексу, здійснюється за заявою платника податку, а на підставах, визначених у підпунктах «б» - «з» п. 184.1 ст. 184 цього Кодексу, може здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного контро-люючого органу.

Анулювання реєстрації здійснюється на дату:

  • подання заяви платником податку або прийняття рішення контро-люючим органом про анулювання реєстрації;
  • зазначену в судовому рішенні;
  • припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку;
  • що передує дню втрати особою статусу платника ПДВ.

При цьому датою анулювання реєстрації платника податку визначається дата, що настала раніше.

Згідно з п. 184.5 ст. 184 Податкового кодексу з моменту анулювання реєстрації особи як платника податку така особа позбавляється права на віднесення сум податку до податкового кредиту, виписку податкових накладних.

Тобто якщо за рішенням контролюючого органу реєстрацію особи як платника ПДВ анульовано, то така особа втрачає всі права і обо-в’яз-ки платника ПДВ (у тому числі право на формування податкового кредиту та обов’язок визначення податкових зобов’язань).

Водночас у разі скасування рішенням суду зазначеного вище рішення, контролюючий орган вносить до реєстру запис про реєстрацію платника ПДВ.

При цьому дата реєстрації такої особи як платника ПДВ не змінюється, тобто дата реєстрації відповідає даті попередньої реєстрації платником ПДВ.

Водночас п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу визначено, що якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з п. 200.1 ст. 200 цього Кодексу, має від’ємне значення, то бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’єм-ного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у поперед-ніх і звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг.

Згідно з п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можна подавати не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Отже, у разі скасування рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ платник податку може скористатися правом на бюджетне відшкодування сум ПДВ, задекларованих платником до анулювання його реєстрації як платника ПДВ за умови дотримання вимог п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42