Соціальне страхування

Достроковий вихід на пенсію держслужбовця

Чи має право особа, звільнена з посади державного службовця за станом здоров’я, на достроковий вихід на пенсію відповідно до Закону про держслужбу? Розглянемо, за яких умов призначатиметься така пенсія, в якому розмірі та як при цьому визначається заробітна плата.


Статтею 21 Закону № 3721 передбачено, що особам, трудовий договір з якими розірвано за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, або віку, що дає право на призначення пенсії, зокрема, відповідно до Закону про держслужбу, з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я, гарантується право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків - 35 років, для жінок — 30 років).

Тобто якщо у трудовій книжці особи є запис про звільнення з роботи за станом здоров’я згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП і до досягнення пенсійного віку залишається не більше ніж півтора року, то така особа при дотриманні певних умов може розраховувати на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу.

Слід зауважити, що коли йдеться про достроковий вихід на пенсію жінок, то вік необхідно визначати з урахуванням ст. 26 Закону про пенсійне страхування. Щодо чоловіків, то тут є певні особливості, оскільки ст. 37 Закону про держслужбу передбачено вік виходу на пенсію для чоловіків 62 роки. Однак законодавчо закріплено, що до досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають державні службовці — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

  • 60 років — які народилися по 31.12.52 р.;
  • 60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. по 31.12.53 р.;
  • 61 рік — які народилися з 01.01.54 р. по 31.12.54 р.;
  • 61 рік 6 місяців — які народилися з 01.01.55 р. по 31.12.55 р.

Приклад. Чоловік, який народився 18.12.54 р., має стаж державної служби 18 років та страховий стаж 37 років. 05.09.2014 р.   його звільнено з посади державного службовця відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП. 18.12.2014 р. чоловіку виповниться 60 років. Оскільки вік виходу на пенсію державного службовця  — 61 рік, звільнений він за станом здоров’я менше ніж за півтора року до досягнення зазначеного віку, тому має право на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу.

Пенсія держслужбовця відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу призначається чоловікам, які досягли 62-річного віку, та жінкам, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років), у тому числі стажу державної служби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку. Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 70% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — у розмірі 70% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески.

Порядок визначення заробітної плати під час обчислення пенсій у порядку та на умовах, передбачених Законом про держслужбу, затверджено постановою № 865 (далі — Порядок).

Згідно з цим Порядком під час призначення пенсій державним службовцям посадовий оклад, надбавка за ранг і вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день призначення пенсії. Тобто якщо особа звільнилася з посади державного службовця, наприклад, 04.09.2014 р., а за призначенням пенсії звертатиметься 03.10.2014 р., то в довідці про складові заробітної плати посадовий оклад, надбавка за ранг і вислугу років будуть зазначені станом на 03.10.2014 р.

Розмір інших виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг і вислугу років), що включаються до заробітної плати для обчислення пенсії відповідно до Закону про держслужбу, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на цей вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат на 60.

Слід зауважити, що достроково призначена пенсія з урахуванням, зокрема, ст. 21 Закону № 3721 у період до досягнення пенсійного віку, встановленого частинами першою та другою цієї статті, працюючим пенсіонерам не виплачується.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42