Соціальне страхування

Пенсія держслужбовцю (запитання — відповіді)

Умови, за яких призначається пенсія держслужбовцю

У лютому 2011 р. чоловік, який народився 18.02.51 р., досяг 60 років. На момент досягнення пенсійного віку не працював, однак мав стаж держслужби понад 15 років. З травня 2012 р. працює на посаді помічника народного депутата України. Чи має він право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу?


Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що на одержання пенсії держслужбовців мають право чоловіки, які досягли 62-річного віку, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 Закону про пенсійне страхування, у тому числі стажу держслужби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах держслужбовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

До досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають держслужбовці — чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

  • 60 років — які народилися по 31.12.52 р.;
  • 60 років 6 місяців — які народилися з 01.01.53 р. по 31.12.53 р.;
  • 61 рік — які народилися з 01.01.54 р. по 31.12.54 р.;
  • 61 рік 6 місяців — які народилися з 01.01.55 р. по 31.12.55 р.

Враховуючи те, що на 18.02.2011 р. чоловік не працював на посаді держслужбовця та не має 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, підстави для призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу відсутні.

Призначення пенсії податковому інспектору

У червні 2014 р. жінка досягла пенсійного віку. Наразі не працює. У період з 12.04.92 р. по 03.09.2013 р. працювала на посаді податкового інспектора зі спеціальним званням. Чи матиме вона право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу?


Статтею 37 Закону про держслужбу передбачено, що на одержання пенсії держслужбовців мають право, зокрема, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої ст. 28 цього Закону (для жінок — 30 років), у тому числі стажу держслужби не менш як 10 років, та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах держслужбовців, а також особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад держслужбовців, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Пенсія держслужбовцям призначається в розмірі 70% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є держслужбовцями, — у розмірі 70% заробітної плати працюючого держслужбовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на держслужбі, з якої було сплачено єдиний внесок, а до 01.01.2011 р. — страхові внески.

При цьому Законом № 404 внесено зміни до ст. 37 Закону про держслужбу, згідно з якими період роботи посадових осіб в органах державної податкової та митної служб на посадах, на яких відповідно до закону присвоювалися спеціальні та/або персональні звання, зараховується до стажу держслужби незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку.

Таким чином, при досягненні пенсійного віку та за наявності страхового стажу 30 років жінка матиме право на призначення пенсії відповідно до Закону про держслужбу.

Звернення за пенсією держслужбовця після досягнення 60-річного віку

У липні 2011 р. чоловік, перебуваючи на посаді держслужбовця, досяг 60 років. Мав стаж держслужби понад 10 років. Однак за призначенням пенсії відповідно до Закону про держслужбу не звертався. Чи має він право зараз звернутися за пенсією держслужбовця та в якому розмірі її буде призначено?


Відповідно до ст. 37 Закону про держслужбу до досягнення 62-річного віку право на пенсію за віком мають чоловіки — держслужбовці, які народилися, зокрема, по 31.12.52 р., при досягненні ними віку 60 років.

Враховуючи те, що на час досягнення пенсійного віку (60 років) чоловік працював на посаді держслужбовця та має стаж держслужби понад 10 років, за наявності в нього страхового стажу 35 років він матиме право на призначення пенсії згідно із Законом про держслужбу.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42