РРО. Готівка

Відповідальність за неповернення невикористаного залишку іноземної валюти

Яка відповідальність застосовується до посадових осіб підприємства за несвоєчасне повернення невикористаного залишку готівкової іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи?


Пунктом 2.1 Правил № 200 встановлено, що резиденти — юридичні особи і фізичні особи — підприємці (далі — юридичні особи — резиденти) та іноземні представництва мають право використовувати з поточних рахунків готівкову іноземну валюту для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон, а також на представницькі витрати (організацію офіційних заходів за кордоном).

Відповідно до п. 8.4 зазначених Правил невикористаний залишок готівкової іноземної валюти, отриманої юридичною особою — резидентом або іноземним представництвом з поточного рахунку в іноземній валюті для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон та/або на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, підлягає зарахуванню безпосередньо на поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи — резидента або іноземного представництва в уповноваженому банку України протягом п’яти банківських днів з часу його оприбуткування до каси юридичної особи — резидента або іноземного представництва.

При цьому готівкова іноземна валюта, отримана юридичними особами — резидентами та іноземними представництвами з власних поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих в уповноважених банках, використовується виключно на цілі, на які її отримано (п. 8.14 Правил № 200).

Статтею 1642 КпАП передбачено, що за приховування в обліку валютних та інших доходів і порушення правил ведення касових операцій посадові особи підприємства можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з вищезазначених правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, у разі неповернення невикористаного залишку готівкової іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи протягом п’яти банківських днів з часу її оприбуткування до посадових осіб підприємства застосовується адміністративна відповідальність.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42