Соціальне страхування

Призначення пенсії по інвалідності голові сільської ради

Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування врегульовано Законом № 2493.

Згідно зі ст. 21 цього Закону посадовим особам органів місцевого самоврядування, яких у період перебування на службі в цих органах визнано інвалідами I та II груп, незалежно від причини інвалідності пенсії по інвалідності призначаються в розмірах, передбачених законодавством України про державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого самоврядування, за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років та стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону про пенсійне страхування. У разі повернення зазначених осіб на службу в органи місцевого самоврядування чи на державну службу виплата пенсії згідно із Законом № 2493 зупиняється до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування чи на державній службі. У цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної на загальних підставах.

Відповідно до ст. 18 Закону № 2493 граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

Отже, обов’язковими умовами для призначення пенсії голові сільської ради є: встановлення групи інвалідності на посаді голови сільської ради, наявність необхідного страхового стажу та стажу служби в органах місцевого самоврядування не менше 10 років, до якого згідно зі ст. 22 Закону № 2493 зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, та на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби, а також звільнення з посади сільського голови.

Слід зазначити, що у разі коли голові сільської ради призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону № 2493 і згодом він виявить бажання повернутись на роботу, зокрема в органи місцевого самоврядування чи на державну службу, він має повідомити про це орган Пенсійного фонду України, надавши йому витяг з наказу про працевлаштування, оскільки в період такої роботи пенсія виплачуватиметься на загальних підставах.

Розмір, у якому призначається пенсія по інвалідності згідно із Законом № 2493, визначено Законом про держслужбу.

Статтею 37 цього Закону передбачено, що пенсія державним службовцям, і відповідно посадовим особам органів місцевого самоврядування, призначається у розмірі 70% суми їх заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Визначення заробітної плати для обчислення пенсій державним службовцям, а отже, й посадовим особам органів місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою № 865 під час обчислення пенсії, зокрема посадовій особі органу місцевого самоврядування, посадовий оклад, надбавки за ранг та за вислугу років враховуються у розмірах, встановлених на день призначення пенсії.

Приклад 1. Громадянину У. 20.06.2013 р. у період роботи на посаді голови сільської ради встановлено II групу інвалідності. Оскільки він виявив бажання працювати й надалі на зазначеній посаді, за його заявою було призначено пенсію по інвалідності згідно з нормами Закону про пенсійне страхування. 17 жовтня того самого року громадянин звільнився з посади у зв’язку з погіршенням стану здоров’я і, відповідно, виявив бажання отримувати пенсію по інвалідності відповідно до Закону № 2493, зважаючи на те, що розмір такої пенсії є вищим. До управління Пенсійного фонду України за місцем проживання цей громадянин має надати довідку про складові заробітної плати, зокрема посадовий оклад, надбавки за ранг та за вислугу років, видану селищною радою саме на ту дату, коли він із заявою звертатиметься до органу Пенсійного фонду України про призначення пенсії по інвалідності як посадовій особі органів місцевого самоврядування.

 

Крім посадового окладу, надбавок за ранг та за вислугу років під час призначення пенсії по інвалідності голові сільської ради до заробітку включатимуться й інші виплати, які розглянемо детальніше.

Умови оплати праці та структура заробітної плати, зокрема посадових осіб органів місцевого самоврядування, визначено постановою № 268, згідно з якою до складу заробітної плати включаються, зокрема, посадовий оклад, надбавки за ранг та за вислугу років, за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, премія тощо.

Постановою № 504 збільшено на 50% посадові оклади сільських, селищних голів, їх заступників та керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів.

Крім цього, внесено зміни до пп. «в» пп. 1 п. 2 постанови № 268, згідно з якими надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи сільським, селищним головам, їх заступникам та іншим керівним працівникам і спеціалістам апарату сільських і селищних рад та їх виконкомів не встановлюється.

Отже, при визначенні заробітної плати під час обчислення пенсій сільських, селищних голів, їх заступників, інших керівних працівників і спеціалістів апарату сільських і селищних рад, їх виконавчих органів є певні особливості.

Під час призначення пенсії по інвалідності голові сільської ради середньомісячна сума виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, а також за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) визначається за його вибором за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цих періодів на даній роботі. Середньомісячна сума зазначених виплат за 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за пенсією визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на 60. При цьому виплати, одержані до 31.05.2009 р. включно, включаються до заробітної плати для обчислення пенсії без проведення коригування.

Водночас постановою № 865 передбачено, що за бажанням сільського голови, який починаючи з 01.06.2009 р. не має 60 календарних місяців роботи підряд, що дає право на цей вид пенсії, перед зверненням за пенсією, середньомісячна сума виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років) може визначатися шляхом ділення загальної суми таких виплат за наявні місяці роботи починаючи з 01.06.2009 р. на кількість таких місяців.

Приклад 2. Громадянин А. працював на посаді секретаря селищної ради з 01.04.94 р. по 31.03.2008 р. та на посаді голови селищної радиз 15.04.2010 р. по 18.09.2014 р.

Керуючись постановою № 865, розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, а також за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи) за його бажанням може бути враховано: за будь-які 60 календарних місяців з 01.04.94 р. по 31.03.2008 р. та з 01.05.2010 р. по 31.08.2014 р.; за період з 01.05.2010 р. по 31.08.2014 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42