Податок на прибуток

Затверджено форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток

Постановою № 98 затверджено форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток (далі — спрощена декларація), яку розроблено відповідно до абзацу четвертого п. 46.5 ст. 46 та абзацу другого п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу з метою реалізації положень п. 154.6 ст. 154 цього Кодексу.

Нагадаємо, що згідно з п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу на період з 01.04.2011 р. до 01.01.2016 р. застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень, а розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному з таких критеріїв:

  • утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 р.;
  • діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб;
  • які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до одного мільйона гривень, а середньооблікова кількість працівників — до 50 осіб.

При цьому якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу.

Платники податку на прибуток підприємств, прибуток яких оподатковується за ставкою 0 відсотків, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою Мінфіном України.

За підсумками кожного (податкового) звітного періоду платники податку, прибуток яких оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу, подають до органів ДПС спрощену декларацію з податку на прибуток підприємств. Зазначимо, що до затвердження форми спрощеної декларації такі суб’єкти подавали так звану загальну декларацію з податку на прибуток підприємств, затверджену наказом № 114. При цьому в рядку 10 «Ставка податку» декларації зазначали ставку податку «0», і відповідно у них не виникало об’єкта оподаткування.

Спрощена декларація містить, зокрема, такі показники:

  • доходи, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування;
  • витрати, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування;
  • об’єкт оподаткування за всіма видами діяльності;
  • сума податків, які утримуються під час виплати доходу (прибутку) нерезидентам за результатами звітного (податкового) періоду, що визначається згідно з додатком.

Отже, на відміну від загальної форми декларації з податку на прибуток підприємств спрощена декларація має відносно невелику кількість показників. Крім того, вона має лише один додаток ПН, який визначає суму податків, що утримуються під час виплати доходу (прибутку) нерезидентам за результатами звітного (податкового) періоду.

Додаток ПН до спрощеної декларації фактично не відрізняється від додатка ПН, який мають усі інші податкові декларації з податку на прибуток (підприємств, банків, страховиків).

Заповнення зазначеного додатка здійснюється на підставі, зокрема, положень п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу, якими передбачено, що резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 — 160.6 ст. 160 Податкового кодексу, зобов’язані утримувати податок з таких доходів за ставкою у розмірі 15% їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Перелік доходів із джерелом їх походження з України, з яких утримується податок, наведено в п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу.

Слід нагадати, що при виплаті дивідендів платники податку, прибуток яких оподатковується за ставкою 0 відсотків, поряд з іншими платниками цього податку, крім випадків, передбачених пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, зобов’язані нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок з податку у розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу).