ПДВ

Виплата переробними підприємствами компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі

Законом № 4268 викладено в новій редакції п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу. Внесені зміни стосуються нового порядку оподаткування ПДВ діяльності переробних (м’ясо-молочних) підприємств та виплати ними дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, який діє з 01.01.2012 р. Це питання вже розглядалось у «Віснику» № 5/2012, проте від суб’єктів спеціального режиму оподаткування надходять численні запитання щодо деяких нюансів застосування зазначених норм. Розглянемо ці зміни детальніше.

Починаючи з 01.01.2012 р.переробне підприємство суму ПДВ, нараховану ним при здійсненні операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна)), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, визначеними розділом V Податкового кодексу, і фізичними особами, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим розділом, сплачує до спеціального фонду Державного бюджету України та на спеціальний рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, у відповідних розмірах, визначених пп. 6 п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу.

Сума ПДВ, перерахована на спеціальний рахунок в органі державної казначейської служби, використовується переробним підприємством виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі (далі — компенсація).

Відповідно до п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Терміни «молоко», «молочна сировина» та «молочні продукти» визначено ст. 1 Закону № 1870. Така продукція повинна містити виключно складові молока (молочний жир, молочний білок, лактозу) та може містити харчові добавки, необхідні для виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складових молока (молочний жир, молочний білок, лактозу).

Отже, суми ПДВ, отримані переробним підприємством у результаті здійснення операцій з реалізації продукції, яка не є молоком, молочною сировиною та молочними продуктами в розумінні Закону № 1870, не можуть бути джерелом для виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам.

Слід також зауважити, що новий порядок оподаткування діяльності переробних підприємств не поширюється на осіб, не зареєстрованих як платники ПДВ, а також на операції з постачання продукції, виготовленої переробними підприємствами з:

  • імпортованої сировини;
  • сировини, поставленої не в живій вазі;
  • сировини, що не є сировиною власного виробництва сільськогосподарських товаровиробників, визначених розділом V Податкового кодексу, і фізичних осіб.

Враховуючи вищезазначене, суми ПДВ, отримані за операціями з постачання молочної продукції, яка не відповідає вимогам, визначеним Законом № 1870, а також молочної продукції, виготовленої з імпортованої сировини, із сировини, що не є сировиною власного виробництва, не спрямовуються на виплату компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам (зазначене стосується також продукції, яка частково виготовлена із сировини власного виробництва сільськогосподарського товаровиробника, а частково — з іншої сировини).

Крім цього, виплата компенсацій переробними підприємствами не проводиться виробникам молока — юридичним особам, які не відповідають вимогам, визначеним для сільськогосподарського підприємсва п. 209.6 ст. 209 Податкового кодексу, та сільськогосподарським товаровиробникам і фізичним особам, які постачають переробним підприємствам молоко не власного виробництва. Водночас така компенсація виплачується сільськогосподарському товаровиробнику, що поставляє молоко власного виробництва, відповідає вимогам, визначеним для сільськогосподарського товаровиробника зазначеним пунктом Кодексу, і при цьому не обрав спеціального режиму оподаткування.

Відповідно до ст. 11 Закону № 1870 суб’єкти господарювання (крім особистих селянських господарств, фізичних осіб), які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов’язковим вимогам нормативно-правових актів. При цьому об’єктами атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів є нормативна документація на продукцію, а також технологічне обладнання, засоби вимірювальної техніки та контролю, випробувальне обладнання. Без зазначеної атестації виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочних продуктів, відповідно і виплата компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам, забороняються.

Згідно з пп. 3 п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу переробні підприємства за результатами здійснення операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна)), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими товаровиробниками, ведуть окремий облік та у загальновстановленому порядку складають і надають покупцю податкову накладну.

Переробне підприємство операції з постачання готової м’ясо-молочної продукції відображає в податковій декларації з ПДВ (переробного підприємства), інші операції — у податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

При придбанні (виготовленні) переробним підприємством товарів/послуг, основних засобів, які використовуватимуться частково для виготовлення м’ясо-молочної продукції, а частково — для виготовлення інших товарів/послуг, податковий кредит за такими операціями розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, основних засобів відповідно в операціях з постачання продукції та в операціях з постачання інших товарів/послуг з урахуванням вимог розділу V Податкового кодексу.

У разі якщо за результатами звітного періоду в декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції виникає від’ємна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, то переробне підприємство зараховує таку різницю у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів.

Зауважимо, що на відміну від попереднього порядку оподаткування діяльності переробних підприємств нині діючий порядок передбачає право переробних підприємств на отримання бюджетного відшкодування за операціями з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту. Такі операції відображаються у податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, та не є джерелом виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам. Сума ПДВ, сплачена (нарахована) постачальникам товарів/послуг, визначених відповідно до п. 1 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу, вартість яких включено до вартості експортованої продукції та відображено у складі податкового кредиту декларації з ПДВ (переробного підприємства), переноситься до податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом у звітному періоді, в якому здійснено такі експортні операції. Відшкодування ПДВ за експортними операціями щодо такої продукції здійснюється у загальному порядку.

Відповідно до пп. 7 п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу переробні підприємства від’ємне значення ПДВ звітного (податкового) періоду, визначене у декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання м’ясо-молочної продукції, зараховують у зменшення податкових зобов’язань наступних звітних (податкових) періодів. Зазначене стосується від’ємного значення ПДВ, сформованого переробним підприємством до 01.01.2012 р.

Сума ПДВ, визначена в декларації з ПДВ щодо діяльності з постачання продукції, підлягає перерахуванню у відповідних розмірах:

  • до спеціального фонду Державного бюджету України у строки, встановлені п. 203.2 ст. 203 Податкового кодексу, тобто протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації;
  • на спеціальний рахунок, відкритий переробним підприємством в органі державної казначейської служби для виплати компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними молоко і м’ясо в живій вазі, перераховується цим підприємством до 15 числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом. При цьому таке перерахування сум ПДВ до зазначеного терміну на спеціальний рахунок в органі державної казначейської служби може здійснюватися переробним підприємством декількома платежами (авансами) з першого числа місяця, наступного за звітним.