Інші податки
Тема: Митна справа

Про митні формальності при переміщенні товарів через межі вільної економічної зони «Крим»

За результатами розгляду звернень митниць і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та в доповнення до листа ДФС України від 26.09.2014 р. № 5626/7/99-99-24--01---06---17 з окремих питань митного контролю та оформлення товарів, що переміщуються через межі вільної економічної зони (ВЕЗ) «Крим», повідомляємо.

1. Щодо визнання недійсними митних декларацій (далі - МД) на товари, що не перетнули меж ВЕЗ «Крим»

Відповідно до частини шостої ст. 269 Митного кодексу України, якщо товари, транспортні засоби комерційного призначення, оформлені за декларацією для вивезення за межі митної території України, не перетнули державний кордон України протягом 180 днів, орган доходів і зборів визнає цю митну декларацію недійсною. Зазначений строк може бути зменшений за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.

Таким чином, митна декларація на товари, що були оформлені й пропущені митницями України для ввезення на територію ВЕЗ «Крим», але не перетнули її меж, може бути визнана митницею недійсною у встановленому порядку з проведенням усіх необхідних дій у ЄАІС органів доходів і зборів України.

2. Щодо внесення до МД відомостей про документ, за яким здійснювалося переміщення товарів внутрішнім транзитом

На часткову заміну абзацу десятого п. 3 листа ДФС України від 26.09.2014 р. № 5626/7/99-99-24-01-06-17 повідомляємо, що відомості про документ, за яким здійснювалося переміщення товарів внутрішнім транзитом, повинні вноситися до графи 40 митної декларації (у тому числі додатково до відомостей про митну декларацію, за якою здійснювалося поміщення товарів у режим вільної митної зони).

3. Щодо оформлення періодичних МД на товари, що ввозяться з Криму

У доповнення до п. 3 листа ДФС України від 26.09.2014 р. № 5626/7/99-99-24-01-06-17 повідомляємо про можливість оформлення митницями України періодичних митних декларацій типу «ІМХХРР», у першому підрозділі графи 37 яких зазначено код «ХХ81», для декларування у відповідний митний режим товарів, що випускаються з території ВЕЗ «Крим» у митному режимі транзиту з оформленням Херсонською або Запорізькою митницями для доставки до митниці призначення МД типу «ТР81АА», або документів, що використовуються для декларування товарів і транспортних засобів у митний режим транзиту відповідно до ст. 94 Митного кодексу України.

4. Щодо оформлення підрозділами Херсонської митниці попередніх і періодичних МД

Допускається подання й оформлення підрозділами Херсонської митниці:

попередніх, періодичних митних декларацій та додаткових декларацій на товари, що ввозяться з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України для оформлення цими підрозділами Херсонської митниці;

періодичних митних декларацій та додаткових декларацій на товари, що переміщуються з іншої території України на територію ВЕЗ «Крим».

5. Щодо ознаки операцій з товарами, що переміщуються через межі ВЕЗ «Крим»

З метою ідентифікації на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.06.2014 р. № 20220/1/1-14 операцій, що проводяться з товарами, які переміщуються через межі ВЕЗ «Крим», при:

поміщенні товарів у митний режим вільної митної зони на території ВЕЗ «Крим»,

зміні митного режиму товарів після перебування в митному режимі вільної митної зони на території ВЕЗ «Крим», а також подальшій зміні митного режиму товарів, що переміщені з території ВЕЗ «Крим» на іншу територію України,

третім та четвертим знаками чотиризначного коду в другому підрозділі графи 37 МД зазначається код «08».

Департаменту розвитку інформаційних технологій у термін до 31.10.2014 р. доопрацювати програмне забезпечення єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України в частині запровадження ознаки операцій з товарами, що переміщуються через межі ВЕЗ «Крим». Митницям забезпечити контроль зазначення у МД відповідної ознаки з 01.11.2014 р.


Заступник Голови А. В. МАКАРЕНКО

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42