Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств

З 27.09.2014 р. набрав чинності Закон про ВЕЗ, яким, зокрема, врегульовано низку важливих питань щодо оподаткування під час тимчасової окупації Криму.

Так, відповідно до п. 1.1 ст. 1 Закону про ВЕЗ у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополя запроваджується вільна економічна зона «Крим».

Згідно з положеннями Закону про ВЕЗ справляння податку на прибуток підприємств здійснюється з урахуванням таких особливостей:

  • на території ВЕЗ «Крим» не справляється податок на прибуток підприємств;
  • взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно зі ст. 39 Податкового кодексу;
  • положення Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування, особливостей оподаткування виробників сільськогосподарської продукції, оподаткування неприбуткових установ та організацій, особливостей оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергоефективних технологій, не поширюються на доходи юридичних осіб, прирівняних до резидентів, що мають джерело походження з території ВЕЗ «Крим», тобто такі доходи підлягають врахуванню при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у загальному порядку;
  • призи, які надаються (виплачуються) на користь юридичних осіб, прирівняних до нерезидентів або резидентів, підлягають оподаткуванню при їхній виплаті (видачі) та за їхній рахунок за подвійною основною ставкою податку на прибуток підприємств, тобто 36%;
  • витрати юридичної особи, прирівняної до резидента, що були понесені на оплату вартості товарів (робіт, послуг), поставлених особою, прирівняною до нерезидента, включаються до складу витрат такої особи в сумі, що становить 85% вартості цих товарів (робіт, послуг);
  • податок на прибуток під час тимчасової окупації не справляється з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) на тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об’єктів оподаткування (в тому числі об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території. При цьому особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місцезнаходження на території АР Крим або м. Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язку подання до контролюючих органів декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податку на прибуток протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення;
  • будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ «Крим», одержані юридичною особою, прирівняною до резидента, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних доходів. У  свою чергу, будь-які доходи з джерелом їхнього походження з іншої території України, що нараховуються (виплачуються) на користь осіб, прирівняних до нерезидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для їхньої виплати (репатріації) за кордон України;
  • платники податку на прибуток підприємств, які мають відокремлені підрозділи на території ВЕЗ «Крим», та платники зазначеного податку із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим», які мають відокремлені підрозділи на іншій території України, не можуть сплачувати податок на прибуток підприємств на консолідованій основі;
  • будь-якій юридичній особі — резиденту України, яка змінює (змінила) своє місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України, дозволяється включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств: підтверджені належним чином витрати, понесені у зв’язку з евакуацією основних засобів та запасів з тимчасово окупованої території на іншу територію України; 100% амортизації основних засобів, що евакуюються з тимчасово окупованої території України та були введені в експлуатацію на іншій території України;
  • будь-які податки, збори (обов’язкові платежі), стягнуті на території ВЕЗ «Крим», не включаються до складу витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Звертаємо увагу, що відповідно до п. 5.3 ст. 5 Закону про ВЕЗ фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), та юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються з метою оподаткування до нерезидентів.

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), та юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюються з метою оподаткування до резидентів.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42