Єдиний податок

Плата за землю, ФСП, єдиний податок з юридичних осіб, місцеві збори

Закон про ВЕЗ є спеціальним законом, що визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

На території ВЕЗ «Крим» діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України (п. 3.1 ст. 3 Закону про ВЕЗ).

Зокрема, цим Законом внесено зміни до Податкового кодексу, а саме: підрозділ 10 розділу XX «Перехідні положення» доповнено п. 26, згідно з яким на період дії Закону № 1207 цей Кодекс застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом про ВЕЗ.

Слід звернути увагу на деякі особливості положень Закону. Зокрема, на те, що створення ВЕЗ і тимчасова окупація пов’язані між собою лише загальною територією. Тобто припинення тимчасової окупації території АР Крим не означає припинення ВЕЗ, створеної на 10 років. Це потрібно враховувати при застосуванні статей Закону, а саме: про який період їх дії йдеться.

Наприклад, ст. 5 Закону визначено порядок справляння податків на території ВЕЗ. Це означає, що умови, встановлені цією статтею, застосовуються на весь період дії ВЕЗ — на 10 років.

Інший приклад. Стаття 12 Закону визначає особливості функціонування ВЕЗ під час тимчасової окупації її території. Таким чином, дія умов цієї статті припиниться  з завершенням окупації.

Також встановлено, що у межах ВЕЗ «Крим» створюється вільна митна зона, що за своїм функціональним типом є одночасно вільною митною зоною комерційного, сервісного та промислового типу згідно зі ст. 430 Митного кодексу.

Так, цією статтею визначено, що вільна митна зона — це відповідним чином облаштована територія або склад, призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів.

Вільні митні зони можуть бути комерційного, сервісного та промислового типів і створюються:

  • комерційного типу — з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків;
  • сервісного типу — з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, модернізації, будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин;
  • промислового типу — для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон.

Вільні митні зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, а також в інших місцях, у яких можливо забезпечити режим вільної митної зони відповідно до Митного кодексу.

Відкриття вільних митних зон комерційного та сервісного типів здійснюється відповідно до положень розділу XV Митного кодексу, а промислового типу — згідно з окремими законами України.

З введенням у дію Закону про ВЕЗ фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), та юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються з метою оподаткування до нерезидентів (ст. 5 Закону про ВЕЗ).

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), та юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюються з метою оподаткування до резидентів.

Відтепер кримські підприємці та підприємства є для материкової частини України нерезидентами.

Питання обліку та обслуговування нерезидентів, тобто платників, які мають наміри бути під юрисдикцією України та виконувати вимоги Податкового кодексу, урегульовано наказом № 100.

Так, згідно з цим наказом виконання функціональних обов’язків з опрацювання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, взяття на облік, внесення змін, зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, місцем знаходження (проживання) яких є АР Крим та м. Севастополь, покладено на Генічеську об’єднану ДПІ Головного управління Міндоходів у Херсонській області.

У зв’язку з набранням чинності Законом про ВЕЗ та, враховуючи вимоги наказу № 100, буде внесено відповідні зміни до Порядку № 1588, а також забезпечено зміну основного місця обліку та переведення на облік платників податків до Генічеської ОДПІ, крім платників, які перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, та відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України.

Частиною третьою п. 12.3 ст. 12 Закону про ВЕЗ визначено, що з 1 червня 2014 р. вважається анульованою податкова реєстрація осіб, які станом на 31 травня 2014 р. мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території АР Крим або м. Севастополя.

Така податкова реєстрація може бути відновленою після евакуації особи на іншу територію України згідно зі ст. 15 Закону про ВЕЗ у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування, або внаслідок завершення строку тимчасової окупації.

Просимо звернути увагу на те, що поняття податкової реєстрації та податкового обліку не є тотожними. Згідно з вимогами Податкового кодексу платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах. Тому анулювання податкової реєстрації може стосуватися платників, щодо яких ведеться окремий реєстр згідно з визначеним порядком, тобто платників, зареєстрованих як платники податку на додану вартість (статті 181 — 184 Податкового кодексу) або платники єдиного податку (ст. 299 цього Кодексу).

Плата за землю, фіксований сільськогосподарський податок

Відповідно до ст. 5 Закону про ВЕЗ на території ВЕЗ «Крим» не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені ст. 9 Податкового кодексу.

Оскільки плата за землю та ФСП є загальнодержавними податками, то вони підпадають під дію ст. 5 Закону про ВЕЗ, тобто не справляються на території ВЕЗ «Крим».

Водночас у ст. 12 цього Закону встановлено особливості справляння податків і зборів під час тимчасової окупації.

Слід зазначити, що згідно з пунктами 12.1, 12.2 цієї статті початком тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя вважається дата набрання чинності Резолюцією № 68/262 про підтримку територіальної цілісності України, а завершенням — дата, з якої втрачає чинність зазначена Резолюція, або дата набрання чинності законом України, що припиняє дію Закону № 1207.

Частиною першою п. 12.3 ст. 12 Закону про ВЕЗ визначено, що загальнодержавні податки і збори не справляються з об’єктів оподаткування (в тому числі об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.

Поряд з цим згідно зі статтями 270 та 302 Податкового кодексу об’єктом оподаткування платою за землю є земельні ділянки, частки (паї), а об’єктом оподаткування ФСП — площа сільськогосподарських угідь.

Таким чином, для суб’єктів господарювання, які зареєстровані на материковій частині України, проте мають об’єкти оподаткування і на материковій частині, і на тимчасово окупованій території, справляння плати за землю та ФСП має певні особливості. Такі платники щодо земельних ділянок, розташованих на тимчасово окупованій території, не сплачують плату за землю та ФСП.

Крім того, для платників ФСП змінюється порядок розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі — розрахунок).

Також слід зазначити, що якщо у суб’єкта господарювання у розрахунку враховувались обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, виробленої на земельних ділянках, розташованих на тимчасово окупованій території, то це не означає, що при наступних розрахунках платник податку обов’язково не виконає вимогу щодо 75-відсоткового критерію та втратить право перебувати на спеціальному режимі оподаткування ФСП.

Наведемо приклади.

Приклад 1

Критерії

АР Крим

Материкова частина

Усього

Частка земельної ділянки

20 га

40 га

60 га

Вид діяльності

Рослинництво

Рослинництво

 

Обсяг сільськогосподарського товаровиробництва

100 тис. грн.

200 тис. грн.

300 тис. грн.

Загальний обсяг товаровиробництва

100 тис. грн.

200 тис. грн.

300 тис. грн.

Питома вага сільськогосподарського товаровиробництва

100%

100%

100%

Як бачимо, виключення з розрахунку обсягів товаровиробництва по АР Крим у наведеному прикладі не впливає на загальний підсумок розрахунку — 100%.

 

Приклад 2

Критерії

АР Крим

Материкова частина

Усього

Частка земельної ділянки

20 га

40 га

60 га

Вид діяльності

Тваринництво

Рослинництво

 

Обсяг сільськогосподарського товаровиробництва

300 тис. грн.

200 тис. грн.

500 тис. грн.

Загальний обсяг товаровиробництва

300 тис. грн.

350 тис. грн.

650 тис. грн.

Питома вага сільськогосподарського товаровиробництва

100%

57,1%

76,9%

Виключення з розрахунку обсягів товаровиробництва по АР Крим у даному випадку впливає на загальний підсумок розрахунку — питома вага продукції, виробленої на материковій частині України, зменшиться з 76,9 до 57,1%.

 

Приклад 3

Критерії

АР Крим

Материкова частина

Усього

Частка земельної ділянки

60 га

20 га

80 га

Вид діяльності

Тваринництво

Тваринництво

 

Обсяг сільськогосподарського товаровиробництва

600 тис. грн.

350 тис. грн.

950 тис. грн.

Загальний обсяг товаровиробництва

850 тис. грн.

400 тис. грн.

1250 тис. грн.

Питома вага сільськогосподарського товаровиробництва

70,6%

85,7%

76%

Виключення з розрахунку обсягів товаровиробництва по АР Крим хоча і впливає на загальний підсумок розрахунку (замість 85,7% питома вага сільськогосподарської продукції становить 76%), на статус платника ФСП це не вплине.

 

Приклад 4

Критерії

АР Крим

Материкова частина

Усього

Частка земельної ділянки

2 га

20 га

22 га

Вид діяльност

Виробництво будівельних матеріалів

Тваринництво

 

Обсяг сільськогосподарського товаровиробництва

15 млн. грн.

350 тис. грн.

350 тис. грн.

Загальний обсяг товаровиробництва

15 млн. грн.

400 тис. грн.

15,4 млн. грн.

Питома вага сільськогосподарського товаровиробництва

0%

85,7%

2,3%

Виключення з розрахунку обсягів товаровиробництва по АР Крим приведе до виникнення можливості у суб’єкта господарювання перебувати на спеціальному режимі оподаткування ФСП.

 

Приклад 5

Критерії

АР Крим

Материкова частина

Усього

Частка земельної ділянки

60 га

-

60 га

Вид діяльності

Тваринництво

-

 

Обсяг сільськогосподарського товаровиробництва

600 тис. грн.

-

600 тис. грн.

Загальний обсяг товаровиробництва

650 тис. грн.

-

650 тис. грн.

Питома вага сільськогосподарського товаровиробництва

92,3%

-

92,3%

 

Виключення з розрахунку обсягів товаровиробництва по АР Крим в цьому випадку призведе до скасування у суб’єкта господарювання права перебувати на спеціальному режимі оподаткування ФСП.

Законом про ВЕЗ також передбачено, що особи, які перебували на обліку в контролюючих органах або мали місце знаходження (проживання) на території АР Крим або м. Севастополя на початок тимчасової окупації, звільняються від обов’язку подання до контролюючих органів декларацій (крім митних декларацій), звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, визначених ст. 9 Податкового кодексу, протягом строку такої тимчасової окупації та після її завершення (частина перша п. 12.3 ст. 12 Закону про ВЕЗ).

До платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території АР Крим та м. Севастополя, не застосовуються починаючи з першого числа місяця, в якому набрала чинності Резолюція № 68/262, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів (п. 12.3 ст. 12 Закону про ВЕЗ).

Місцеві податки та збори (єдиний податок з юридичних осіб, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір)

Згідно з п. 5.9 ст. 5 Закону про ВЕЗ на території ВЕЗ «Крим» з урахуванням норм цієї статті можуть справлятися місцеві податки та збори, визначені ст. 10 Податкового кодексу, тобто звільнення від сплати місцевих податків і зборів Законом про ВЕЗ не передбачено.

Крім цього, відповідно до п. 12.3 ст. 12 Закону про ВЕЗ будь-які податки, збори (обов’язкові платежі), стягнуті на території ВЕЗ «Крим», не змінюють розмір податкових зобов’язань з податків, зборів (обов’язкових платежів), нарахованих (що підлягають стягненню) на іншій території України.

Як наслідок, за умови одночасного виконання суб’єктом господарювання, який має місцезнаходження на території ВЕЗ «Крим», вимог податкового законодавства іншої держави (у даному випадкуРосійської Федерації) та України виникає вірогідність подвійного оподаткування.

Водночас у п. 12.3 ст. 12 Закону про ВЕЗ зазначено, що до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території АР Крим та м. Севастополя, не застосовуються починаючи з першого числа місяця, в якому набрала чинності Резолюція № 68/262, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів.

Також Законом про ВЕЗ призупинено застосування до платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» норм статей 59, 60, 87 — 101, 124, 126 і 129 Податкового кодексу. Зокрема, статті 87 — 101 цього Кодексу стосуються погашення податкового боргу платників податків.

Податкова інформація про суми податкового боргу платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» зберігатиметься та опрацьовуватиметься в інформаційних базах контролюючих органів в окремому (позабалансовому) порядку.

Повертаючись до норм ст. 5 Закону про ВЕЗ, слід зазначити, що відповідно до п. 5.7 будь-які доходи з джерелом їх походження з території ВЕЗ «Крим», одержані особою, прирівняною до резидента, підлягають оподаткуванню як іноземні доходи за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом.

Водночас п. 12.3 ст. 12 Закону про ВЕЗ передбачено, що під час тимчасової окупації норми справляння податків і зборів щодо території ВЕЗ «Крим» діють з урахуванням того, що будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ «Крим», одержані фізичною, юридичною особами, прирівняними до резидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних доходів.

Зазначені особливості можуть певним чином стосуватися, зокрема, платників єдиного податку, прирівняних до резидентів та які мають джерела походження з території ВЕЗ «Крим».

Так, для платників єдиного податку — юридичних осіб доходом (базою оподаткування) є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі (частина друга п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу). Дохід, отриманий на території ВЕЗ «Крим» та виражений у іноземній валюті, перераховуватиметься у гривнях за офіційним курсом Нацбанку України на дату отримання доходу (п. 292.5 ст. 292 Податкового кодексу).

Необхідно зазначити, що Законом про ВЕЗ внесено зміни не тільки до Податкового, а й до Бюджетного кодексу.

Так, розділ VI Бюджетного кодексу доповнено п. 16, згідно з яким встановлено, що на період дії Закону № 1207 норми Бюджетного кодексу, що поширюються на АР Крим та м. Севастополь, застосовуються в особливому порядку.

Також передбачено особливості взаємовідносин державного бюджету з бюджетами АР Крим та м. Севастополя. Ці особливості визначено ст. 611, якою Бюджетний кодекс було доповнено Законом № 1210.

Зокрема, доходи, що визначені частинами другою і третьою ст. 29, абзацом четвертим пп. 1 п. 51 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу та сплачуються (перераховуються) на території АР Крим і м. Севастополя, та платежі, визначені п. 22 частини другої ст. 29 цього Кодексу, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що сплачується (перераховується) на території АР Крим і м. Севастополя, зараховуються в повному обсязі до бюджету АР Крим.

Доходи, що визначені статтями 64 — 66, 69 і 71 Бюджетного кодексу та сплачуються (перераховуються) на території АР Крим і м. Севастополя, зараховуються до місцевих бюджетів АР Крим.

При цьому повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податків і зборів (обов’язкових платежів) та бюджетне відшкодування ПДВ платникам податків, зареєстрованим на території АР Крим і м. Севастополя, здійснюється з бюджету АР Крим.

Водночас питання сплати податків на території ВЕЗ «Крим» дещо неоднозначне, оскільки, за інформацією Нацбанку України, здійснення платежів на рахунки отримувача — Головного управління Державної казначейської служби України в АР Крим, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Чорноморський банк розвитку та реконструкції», заборонено (листи № 25-205/11846 та № 25-110/121).

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42