Інші податки

Звільнення від оподаткування основних засобів у разі зміни місця діяльності з ВЕЗ «Крим» на іншу територію України

Чи звільняються від оподаткування митними платежами основні засоби, малоцінні та швидкозношувані предмети, які належать юридичним особам, що переносять місце діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України?


Відповідно до п. «б» частини першої ст. 15 Закону про ВЕЗ будь-якій юридичній особі — резиденту України, яка змінює (змінила) місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України, надається звільнення від будь-якого оподаткування (у тому числі згідно зі ст. 271 Митного кодексу) основних засобів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (даліОЗ та предмети), що належать юридичним особам, які переносять місце діяльності з тимчасово окупованої території на іншу територію України, та вивозяться для подальшого використання в господарській діяльності, за умови, що такі ОЗ і предмети перебували на балансі підприємства станом на 1 січня 2014 р. у вільному обігу на території України.

До ОЗ належать, зокрема, матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання в його господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) (пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому пунктами 1 та 2 ст. 9 Закону про бухоблік установлено, що для бухгалтерського обліку господарських операцій підставою є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст і обсяг господарської операції, одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Водночас частиною першою ст. 16 Закону № 755 встановлено, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — ЄДР) створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з ЄДР.

Механізм надання відомостей з ЄДР (крім виписок, які надаються в обов’язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону № 755) з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців визначено Порядком № 1846.

Отже, для підтвердження пільг зі сплати митних платежів при ввезенні з тимчасово окупованої території на іншу територію України ОЗ та предметів юридичним особам необхідно:

  • подати контролюючим органам відповідні документи (первинні бухгалтерські документи), що підтверджують факт перебування на балансі підприємства ОЗ та предметів станом на 01.01.2014 р. у вільному обігу на території України;
  • підтвердити факт державної реєстрації юридичної особи на території АР Крим до початку тимчасової окупації (відповідно до Порядку № 1846 такими документами є виписка, витяг, довідка з ЄДР, що видається державним реєстратором).

При цьому частиною першою ст. 12 Закону про ВЕЗ установлено, що початком тимчасової окупації території АР Крим та м. Севастополя вважається дата набрання чинності резолюцією Сесії Генеральної Асамблеї ООН від 27.03.2014 р. № 68/262 про підтримку територіальної цілісності України. В окремих випадках, прямо визначених Законом про ВЕЗ, початком тимчасової окупації вважається дата набрання чинності Законом № 1207.

Роз‘яснення щодо здійснення митних формальностей при переміщенні товарів через межі вільної економічної зони «Крим» надано в листі № 5626/7/99-99-24-01-06-17. Так, у додатку 2 до цього листа зазначається, що до внесення змін до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні на митну територію України, затвердженого наказом № 1011, при митному оформленні ОЗ та предметів слід застосовувати код звільнень «166».

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42